Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Devrin Imami Kimdir?

tahsiye72

New member
Katılım
6 Ağu 2006
Mesajlar
350
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Yaş
52
HERKEZ FİKRİNİ SÖYLESİN

Eşref Rumi Hazretleri'nin bir işareti ile 29.11.1933 tarihinde ailenin üçüncü ve tek erkek evladı olarak İznik'te dünyaya gelmiştir. Bozoklu Han'dan başlayan soy kütüğüne sahiptir. Şeriftir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
İlk, orta ve lise tahsilini Bursa'da tamamlamıştır. 1956'da İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (şimdiki Marmara Üniversitesi), Banka ve Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. Mastırını ODTÜ'de ekonomi üzerine yapmıştır.
Askerliğini 1957-1958 yılları arasında Kore'de tamamlamıştır.
Kamu İktisadi Teşekkülleri, T.Vakıflar Bankası ve DPT'de Müfettişlik, Müdürlük, Uzmanlık görevlerinde bulunmuştur. Müfettiş olarak, Bandırma'da daha sonra Tokat'ta görev almıştır. 1972 yılında DPT'den ayrılan Efendi Hazretleri, Fizibilite etütleri yapan bir iş yeri açmıştır. Daha sonra İktisadi Planlama bölümünde çalışmak üzere Devlet Planlama Teşkilatındaki görevine tekrar çağırılmıştır.
O yıllarda Planlama, teşvik ve uygulama da Türkiye iktisat meseleleri dergilerinde ve Ticaretliler Dergisinde yazmıştır. Ege Dergisinde Teşvik ve uygulamayla alâkalı yeni çıkan kararnameleri dizayn etmiştir.

1989 yılında, İslâm, Modern Teknoloji, Nükleer Fizik Kimya, Enerji, Ekonomi, Finans, İş Etüdleri alanında çalışmalar yapan, yurt içinde ve yurt dışında bu ilimlerin gelişmesi istikametinde konferans ve seminerler düzenleyen M İ H R VAKFINI Kurmuştur. Halen vakfın Genel başkanlığını yürütmektedir.

1992 yılında yayın hayatına başlayan aylık M İ H R DERGİSİ'nin baş yazarıdır. Şu anda uydu üzerinden yayın yapan M İ H R TV ve MİHR RADYOSU'nun kurucusudur. Efendi Hazretleri İmam İskender Ali Mihr, kâinattaki ilk ve tek "ALLAH'IN ÜNİVERSİTESİ'ni (UNIVERSITY OF ALLAH)" 1 Nisan 2000 tarihinde kurmuştur. Aynı zamanda üniversitenin Rektörüdür.
Üniversitede verdiği Tefsir derslerine paralel olarak, Kuran-ı Kerim'deki her âyetin Arapçası, Latincesi, Türkçesi ve kelime kelime mealiyle dizayn edilen KURAN-I KERİM TEFSİRİ 19 cilt olarak hazırlanmaktadır.

ÇALIŞMALARI:

Makro Ekonomi Alanında Yayınlanmış Kitapları
1-Likid Mekanizma
2-Türkiye'de Ekonomik Darboğazdan Nasıl Kurtulunur?
3-Türkiye'de Enflasyon Probeminin Çözümü ve Kalkınma
4-Türkiye'de Orta Vadeli Krediler , 1973
5-Türkiye Sanayiinde Finansal Problemler , 1974
6-Türkiye Bankalar Sisteminde Kaynak İsrafı , 1984
7-Türkiye Fedarel Almanya İşgücü İlişkileri, 1973

DPT Kütüphanesindeki Araştırılmalarından Birkaçı:
1-Mevduat Hacminin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Yeri
2-Para Arzı ve Fiyat İlişkileri
3-Para Çoğaltanı Faktörü ve Finanasal Sistem
4-Türkiye'de Emisyon , Paranın Devir Hızı ve Enflasyon Hızı Arasıdaki İlişkiler
5-Türkiye'de Enflasyon Teşhis ve Tedavisi
6- Türkiyedeki 10 Bankanın Analizi ve Türkiye
7- Tasarruf Banoları ve Kalkınma Bankası Hakkında Rapor
8- Ticari Krediler ve Yatırım Kredileri
9- 1982 yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafı
10- Türk Bankacılığı Sisteminde Krediler ve İştirakler
11- Bankalardaki Tasarrufların Maliyeti ve Verimlilik
12- Kredi Gelirlerinin Hesaplanması ve Tasarruf Faizlerinin Maliyeti


Manevi Alandaki Makaleleri:
1-Sebil Mecmuası 13 makale
2-Milli Gazete 17 makale

Makro Ekonomi Alanındaki Makaleleri:
1-Türkiye İktisat Gazetesinde 33 makale
2-Ticaret Dergisinde 8 makale

Konferansları
1990-1991 A.B.D
1991 Azerbaycan
1992 Almanya ve Belçika da
1992 Ankara, İstanbul, İzmir,
Aydın, Denizli 'de aylık
Samsun, Gaziantep, Malatya,Adana,
Konya, Hopa, Gönen ve bazı illerde periyodik konferansalar

Manevi Alandaki Kitapları
1- Mutluluk Tasavvuf İslam
2- Sohbet
3- Kur'an'da ki İslam
4- Islam In The Quran
5- Risalet Nurları
6- Tövbe
7- Yeminler
8- Vuslat
9- Tebliğ
10- Kader Kaza
11- Vel Asr 1
12- Vel Asr 2
13- Vel Asr 3
14- Vel Asr 4
15- Mu'min Olmak
16- Tevhid
17- Tekzib
18- Tavzih
19- Nezir
20- Şiirler
21- Gizlenerek Ve Saptırılarak Cennete Girmeye Mani Olan Kur'an-ı Kerim Mealleri
22- Kadir Gecesi
23- What's Islam
24- Tasavvuf Der İslam İm Kuran
25- İslam Mutluluk Tasavvuf
26- İslamiyet Ve Tasavvuf 1 ve 2. Cilt
27- Kur'ân-ı Kerim (1.,2.,3.,4. cilt)

Vellezinectenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul buşra, fe beşşir ibad(ibadi).
Onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinab ederler (kaçınırlar, kendilerini kurtarırlar) ve Allaha yönelirler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.

6- Bugüne kadar ilim sahiplerinden hiçbirisi, gönderdiğimiz ihtarlara itiraz edemedi.
7- Sizlere bütün bu Kuran hakikatlerini öğretecek ve şeytanın pençelerinden sizleri kurtaracak olan sadece Biziz. Başka biri yok.
8- Sadece Biz, Allahın Bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kurandaki İslamı emrediyoruz. (İkinci Grup Sualler)
9- Sadece bu ilim İslam alemini, tam olarak Peygamber Efendimiz (S.A.V)in ve sahabenin izdüşümünde 7 safhayı da yaşatarak kurtarabilecek ve birleştirebilecek ilimdir.
10- İslam alemi bugün sahabenin yaşadığı Kurandaki İslamı unutmuş ve sizler gibi sadece İslamın 5 şartı ile amel ediyor ve cennete gideceğini sanıyor, ama cehennemden kurtulması mümkün değildir.
11- Unutulmuş ve yok edilmiş olan Kurandaki HİDAYET kavramını Allahın öğretisiyle, her cephesiyle sizlere sadece Biz öğretiyor ve yaşatıyoruz.
12- MEHDİ hidayete ermiş olup başkalarını da HİDAYETE ERDİREN demektir.
13- Allahın Bize nasip kıldığı İHTARLARLA din alimlerinin önde gelen 2 binden fazlasına Kurandaki HİDAYETİN yol veya doğru yol olmadığını, Allaha ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu Kuran ayetleriyle Biz ispat ettik.

SOY KÜTÜĞÜMÜZ


Hamdolsun Yüce Rabbimize ki, Osmanlı İmparatorluğunun başlangıcından bugüne kadar devam eden ve Evrenosoğullarının her ailesinde bulunan bir soy kütüğüne sahibiz. 700 yılı aşkın bu soy kütüğünde 11inci batında soyumuza Hz. Muhammed (S.A.V)in torunu Hz. Hasan soyundan bir katılımla Şerif ünvanını alıyoruz. Biz bu soy kütüğünün 19uncu batınıyız. Yani Osmanlının baştan sona bütün devirlerinde hep mevcut olan, katıksız bir Osmanlı ailesinden ve Osmanlı kanıyla iftihar eden bir Osmanlıyız.
Soy kütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi?
Bu soy kütüğümüz birçok nüsha olarak Evrenosoğullarında mevcut olduğu cihetle, hiç kimse katıksız Osmanlı kanı taşıdığımızdan şüphe edemez.
Hiç kimse 9 nesilden beri ŞERİF olmadığımızı iddia edemez.
Hiç kimse 700 yıldan beri 12 imamı temsil eden EVRENOSOĞULLARInın 12. imamı sinesinden çıkaramayacağını iddia edemez.
Ve bu devirdeki HİDAYET VE RİSALET görevinin EVRENOSOĞULLARINDAN birine verilmesi bu ülke için de EVRENOSOĞULLARI için de bir ŞEREFTİR.

Ves sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensari vellezinettebeuhum bi ıhsanin radıyallahu anhum ve radu anhu ve eadde lehum cennatin tecri tahtehel enharu halidine fiha ebeda(ebeden), zalikel fevzul azim(azimu).
O sabikun-el evvelin (evvelki hayırlarda yarışanlardan ululelbab, ihlas ve salah makamlarını, en üst üç makamı işgal edenler), onların bir kısmı muhacirinden (Mekkeden Medineye göç edenlerden), bir kısmı ensardan (Medinedeki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirine) ihsanla tabi olanlardandı. (Sahabe, irşad makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu.) Allah, onlardan razı ve onlar da Ondan (Allahtan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azim) mükafattır.

Görüyorsunuz ki; bütün sahabe Kurandaki İslamın 7 safhasını da yaşamışlar ve irşad makamının sahibi olmuşlar.
Biz de sizleri İslamın 7 safhasını da yaşayarak ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi Allaha teslim etmeye çağırmıyor muyuz?
O halde hala anlamıyor musunuz; size gelmeyen bir ilim Bize gelmiştir. Bu ilim, öğrenen ve tatbik edenleri 7. kat cennet olan Adn cennetlerine ulaştırır. Bu ilim ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allaha teslim etmeye ve dünya saadetinin yüzde yüzüne, mutluluğun şahikasına ulaştırır.
Davet ezeli ve ebedi davet değil mi?
Bu davet 14 asır evvel sahabeye yapılmamış mıydı?
Bu davet bu devirde sadece Bizim tarafımızdan Allahın emriyle hepinize yapılmıyor mu?
O taktirde beklenen MEHDİ-RESUL muhakkak ki Biziz, Biz!
Şimdi konumuzun zamanla ilişkisine bakalım.
Said-i Nursi Hazretlerinin açıkladığı tarihte, 1978de SEBİL Dergisinde çıkan ilk yazımızı hatırlayın:LİVAYI HAMD ALTINDA TOPLANALIM.
100lerce konferans, 3000 saatten fazla, bilgisayarın hafızasına yerleştirilmiş dersler, açıklamalar ve Allaha davetler.
Ama bu ilim sizin sahip olduğunuz EMANİYYE ilme uymuyordu. Sizlere göre İslamın 5 şartı FELAH için yeterliydi.
... Ve 1986 Ocak Ayında İndi İlahide Liva-ı Hamdİn altın taht üzerinde yerini alması (Risalet Nurları- Sayfa 330).
28 yıl boyunca hidayetin öğretilmesi ve Allaha davet.
Cumhurbaşkanlarına, Parlamenterlere, Diyanet İşleriyle Vazifeli Bakanlara, İlahiyat Fakültelerinin Profesörleri, Doçentleri ve diğer öğretim üyelerine, müftülere, cemaat liderlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığına yazılan yüzlerce mektup.
Hala farkında değil misiniz 28 yıldır dünyada Bizden başka bir hidayetçi hiç mevcut olmadı.
2004 yılı, MİHR kelimesinin 28 yıllık sırrının açıklanacağı yıldır.
 
Üst Alt