Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Cifr Ilmi

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
EBCED

" EBCED TABLOSU "


Arapça ve ibranicenin alfabesinde ki 28 harfin herbirine karşılık bir sayı verilmesiyle oluşturulan tablonun yada sistemin adıdır EBCED.

Bu sistemde akılda tutmak için harf grupları birleştirilerek anlamsız kelimeler oluşturulmuştur.

EBCED bu kelimelerin ilki olduğu için bu tablonun-sistemin adı olmuştur.

( Ebced = Elif + Be + Cim + Dal ) harflerinden oluşmuştur.


Fakat bu sistemde harflerin dizilişi alfebede ki dizilişten farklıdır.

Neden ?


Biz önce Ebced Tablosunu sunalım.

Parantez içindeki rakamlar o harfin sayı değerini göstermek üzere:

Ebced: Elif (1), be (2), cim (3), dal (4)

Hevvez: He (5), vav (6), ze (7)

Hutti: Ha (8), tı (9), ye (10)

Kelemen: Kef (20), lam (30), mim (40), nun (50)

Sa'fes: Sin (60), ayın (70), fe (80), sad (90)

Karaşet: Kaf (100), rı (200), şın (300), te (400)

Sehaz: Se (500), he (600), zet (700)

Dazıglen: Dat (800), zı (900), gayın (1000), şeklindedir.

" EBCED'İN ASLI NEDİR ? "


Hz.Adem yaratılmadan önce " Kelime " yoktu.
Yani " ses " yoktu.

Melekler vardı ancak onlar matematik bir dille-sistemle iletişim kuruyordu.


Çok mu garip geldi ?

O halde Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve 7 farklı anlamından birini beraberce anlamaya çalışalım .

( Not : 7 ayrı anlamın herbiri insanların anlayış derecelerine göredir.
Anlayışımız derinleştikçe daha önce göremediğimiz şeylerin de bu kitabda var olduğunu görmek te diyebiliriz.
Fakat bir anlam diğer anlamı iptal etmez.
Yani mesela ;
2. anlamını anladığınızda 1. anlamı yoktur yada uydurmadır anlamına gelmez.
Kur'an bu 7 anlamın toplamıdır ki mucize oluşunun sırrıdır bu da.
Kur'an'ın tamamını okumak = Hatim nedir bunuda siz düşünün )Önce Kur'an-ı Kerimi okumaya nasıl başlayacağız onu görelim.

Kur'an'ın bugün elimizde olan versiyonu surelerin iniş sırasına göre değildir.
Bugün kullandığımız diziliş şeklinin peygamberimizin emriyle Hz.Ali tarafından yapıldığını bilelim.

Bunun nedeni 7 farklı anlamını çözmekte kullanılması için bir şifre oluşturulmasıdır,
Ki bu çok uzun ve derin bir mevzu. Sonraya bırakalım.

Kutsal kitabı açtığınızda ilk olarak "Fatiha" suresiyle karşılaşırsınız.
Fatiha = Başlangıç demektir.
Hani kitaplarda yazarın "önsözü" olurya , işte o mahiyettedir ve onun için önemlidir.
"Fatihasız namaz olmaz" (Hadis)
Önsözü hem kitabın bir parçası saymak mümkün, hemde kitaptan ayrı birşey saymak mümkün.

O sebepten Fatihayı özet kabul edip asıl kitabın "Bakara" suresiyle başladığını söyleyebiliriz.
( Not : bu sözler anlatımı kolaylaştırmak içindir. Kur'an'da herhangi bir değişiklik olmalı anlamı çıkmaz. Yanlış anlamaya meyyal bir milletiz. O yüzden bu notu düşelim dedim. )

Bakara suresini okumaya başladığımızda görürüz ki
30. ayete kadar olan bölümü kitabı tanıtmaya ve
bu kitabın kime ne faydası olduğunu anlatmaya ayrılmıştır.

İnsanlar : 1-)Müslümanlar 2-)Kafirler 3-)Münafıklar
şeklinde sınıflandırılmış ve kitabın bunlar için ne ifade edeceği anlatılmıştır.Biz 30. ayetten itibaren okumaya başlarsak görürüz ki ilk olarak ;
Hz.Adem'in yaratılışına gelinen aşama ve yaratılışında ki hikmet anlatılmaktadır.

Şimdi bu ayetlere göz atalım :
( Parantez içleri tarafımızdan ilave edilmiştir. )


Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti.
Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ? "
"Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demişler,
Allah da, "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" demişti.
( Bakara:30 )

(Melekler Adem'in-insanın özelliğini bilmiyorlar , onuda diğer hayvanlardan bir tür sanıyor
ve gereksiz görüyorlardı. Bu anlatımda mecaz vardır kur'an'ın çoğu ayeti gibi yoksa melekler itiraz edemezler.)Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.
Sonra onları meleklere göstererek ;
"Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin" dedi.
( Bakara:31 )

( Meleklerin harf-kelime-cümle sistemini bilmediklerinden kinaye bir anlatım )Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız.
Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler.
( Bakara:32 )

(Melekler bu sistemi bilmediklerini-beceremediklerini-buna proğramlanmadıklarını ( nasıl anlarsanız ) itiraf-kabul ediyorlar.)Allah şöyle dedi: "Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle."
Adem, meleklere onların isimlerini bildirince
Allah, "Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim,
yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi ?" dedi.
( Bakara:33 )

( Adem onların sayı ile ifade ettikleri şeyleri kelimelerle (isimleriyle)
yada sesle ifade edince melekler şaşırdılar ve Allah bu işin hikmetini böylece gösterdi.)

TOPARLAYALIM
Sistemin aslı Harf ve Rakamlardan oluşmaktadır.
Hani "Matrix" filminde ki gibi.


Levh-i Mahfuz (Muhafaza edilmiş, muhafazalı, zarar görmesi imkansız levha)
dahi işte bu sistemle yazılmıştır.
Cebrailin getirdiği ayetler işte bu levhadandır.
Kur'an Levh-i Mahfuz'un bir özeti daha doğrusu bir Yansıması gibi anlaşılmalıdır.Söylediklerimiz yeterince anlaşıldıysa ?

Ebced ve Cifir'in ne olduğuda anlaşılmıştır.

CİFİR : Alemin işleyiş sistemini anlamaya ve sisteme girerek ne olduğunu ve olacağını öğrenmeye yarayan ilimdir.

( Teşih: Matrix'te elemenların koltuğa oturunca enselerine takılan bir kablo ile Matrix isimli bilgisayar sistemine bağlanması . GİBİ


EBCED : Bu ilmin Alfabesidir.İbranice de arapçanın kardeşi bir dil olduğu için aynı sistem ordada mevcut.
Ve meşhur "Kabala" tarikatı yada anlayışı bu ebced sistemini kullanarak,
Tevrat'ı çözmeye ve Tevrat'tan bir takım gizlianlamlar çıkarmaktalar.

İşte bu da İbranice Ebced Tablosu :Bu konuda daha geniş bilgi için Muhyiddin Arabi'nin "İlm-i Cifir" kitabına bakılabilir.
Fakat kitaptan birşey anlamanız oldukça zor.
Kitabın orjinalide çok açık yazılmamış zaten,
bunun üzerine çevirinin fecaati de eklenince ortaya tuhaf birşey çıkmış.
Anlamakta zorlanacaksınız ama yinede bir göz atın
en azından neyin ne olduğunu anlamakta kafanızın daha net olmasını sağlamakta faydalı olur.

Kur'an'ın batınına dair Hz. Ali' nin bir tefsirinin bulunduğunu, bu tefsirin gizli ilimler ihtiva ettiğini ve içinde Ehl-i Beyt'ten olanlar için, kıyamete kadar gelecekte vukû bulacak dinî ve siyasî bütün olayların yazılı olduğuna inanılır.. Kitap, sütten kesilmiş oğlak ya da kuzu derisine yazılı olduğu için ona "cefr" denilmiştir. İmâmiyye, Ehl-i Beyt'in kazanılmış ilimler yanında Hz. Peygamber'den intikal eden Allah vergisi ilimlere de vakıf olduğuna "Peygamber (s.a.s.)'ın bu ilmi Ali'ye verdiğine; Ali'den de Hz. Hüseyin'e, ondan, oğlu Ali Zeynelâbidîn'e ondan Muhammed Bâkır'a, ondan da Ca'fer-i Sadık'a geçtiğine inanır. Bu ilme cifr ilmi dienilir. Ca'fer-i Sadık'ın, cifri; "o, deriden bir kaptır; onda peygamberlerin ve İsrâiloğulları bilginlerinin bilgisi vardır" şeklinde tarif ettiği söylenir" (Süleyman Ateş, İşarî Tefsir Okulu, Ankara 1974, 47). harflere sayısal değerler atfetmek suretiyle istikbalden haber vermek usûlüdür. Ebced hesabı* diye isimlendirilen bu ilme göre "ebced, hevvez, huttî, kelemen.." kelimelerinde ilk harfin değeri bir, ikinci harfin değeri iki... şeklinde onuncuya kadar harflerin değeri birer birer artırılır. Onuncu harften itibaren sırasıyla harfler onar onar arttırılır. Yüz değerini taşıyan harften itibaren de her harfin değeri yüzer yüzer artırılır. Böylece son harf bin değerindedir.
 
Üst Alt