Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

cennetteki huriler

ibrahimonur

New member
Katılım
26 Nis 2006
Mesajlar
364
Tepkime puanı
0
Puanları
0
HÛRÎ,
HÛRİLERGözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz kızlar.
Arapça'da "hûr" kelimesi "havrâ"nın çoğulu. Türkçe'de teklik gibi ve çok kere bu ifadeyi
taşıyan nisbet "î" si ile "hûrî" şeklinde kullanılır.

"Hûrileri" ifade edene Kur'ân
âyetlerinde geçen "îyn", "ayn" (göz) dan türemiş bir kelime olup iri gözlü kadınlara atfen
kullanılır.

Istılah olarak "hûrî", Cenâb-ı Allah'ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel
kızlardan her biridir.

"Hûrîler"in yaratılışları, vücut yapıları ve güzellikleriyle ahlâkî yapıları
hakkındaki bilgileri, Kur'ân âyetleriyle hadislerden öğrenmekteyiz.

"Müttakiler güvenli bir
yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı
otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir" (ed-Duhan,
44/54).

"Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri
tomurcuklanmış yaşıt (kız)lar ve dolu dolu kadehler vardır" (en-Nebe', 78/31-34)

"Onlar
koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını
yalnızca eşlerine çevirmiş (utangaç bakışlı) yaşıt dilberler vardır" (es-Sâd, 38/51,
52).

"Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden
yaratmışız)dır. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır" (el- Vâkıa,
56/35-38).

Yukarıdaki âyetlerde geçen "yaşıt"lardan maksat, hepsinin aynı yaşta olması
ya da eşlerine yaşıt olmaları şeklinde her iki anlama da gelebilir.

İşte dünyada iken
hayatını Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak düzenlemiş, O'nun rızasını kazanmak için
her türlü sıkıntı, eza ve cefaya katlanarak dininden asla taviz vermemiş, müstekbirlere boyun
eğmemiş, her zaman zulme ve zalimlere kar~ı baş kaldırmış salih ve mutlu kullara Allah'ın
ikramı...

"Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır" (er-Rahmân,
55/70).

"Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir
insan ne de bir cin dokunmamıştır" (er-Rahmân, 55/56).

"Ve sedeflerinde saklı inciler
gibi iri siyah gözlü esler" (el-Vâkıa, 65/22, 23).

Kadının en önemli özelliği onun hayası ve
iffetidir. Bu yüzden Allahu Teâlâ cennet nimetlerini açıklarken kadının güzelliğinden önce
hayasını ve iffetini zikretmiştir.

Yukarıdaki ikinci âyetten, Cennette cinlerden salih
erkeklerle salih kadınları da olacağı anlaşılıyor. Bu kadınlar, tıpkı insanlardan saliha kadınlar
gibi, cinlerden erkeklere eş olacaklardır. Nitekim onlara daha önceden hiçbir erkek
dokunmamış olacağı gibi, insanlardan salih kadınlara da hiçbir erkek dokunmamış
olacaktır.

Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr
etmektedir.

"Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından
baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de
düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed'ül-Halk,
59, Sıfâtü'l-Cenne).

Şu kadar var ki, dünyada iken iman etmiş ve salih kullar sınıfına
girmiş kadınlar "hûrîler"den de üstündürler. Çünkü onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan
nefisleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Onlar, bu mücadelede galip gelerek, Hakk'ın rızasını
kazanmış ve Cennete girmeyi hakketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolayısıyla cennete
girmiş değiller. Allah onları, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır. Peygamber (s.a.s)'in
aşağıdaki hadisi bunu teyid etmektedir.

Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)'e bir gün "Ya
Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar.
Rasûlüllah (s.a.s); "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap
verir. Ümmü Seleme; "Niçin" deyince O, şöyle cevap verir; "Dünyadaki kadınlar namaz
kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için" (Tabarânî'den naklen;
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
aslında bir yaratıcının olmadığına, ahiretin olmadığına, ve bunca peygamber mucizesi, kavimlerin helakı, takdir i ilahiyle meydana gelen sapıklıklar sebebinden oluşan olaylar zincirine inanmayan, kafirdir, ahmaktır, zavallıdır!
 

vatansever

New member
Katılım
13 Tem 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
1
Puanları
0
s.a.
"Allah'tan bir rahmet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen katı kalpli ve sert davransaydın, şüphesiz onlar etrafından dağılıverirlerdi." (3/Âl-i İmrân, 159)

islam savunulmaya ihtiyaç duymaz o yüzzden karşınızda ki ne derse desin islam için bize düşen senin dinin sana benim dinim bana demektir. eğer bu şekilde davranmasaydı rahmet peygamberi kaç kişi müslüman olurdu. biz karşımızdakine fikrimizin üstünlüğünü sözümüzle ispatlamay çalışmayız islamın en doğru din(yaşama biçimi hayat şekli) olduğunu sözler değil yaşantılar ispatlar bu da tarihte sayısız kez ispatlanmıştır ve islam dinini hakkıyla yaşayan herkes bu ispatı derecesine göre ilmel yakin aynel yakin hakkal yakin görür. o yüzden insanların üstünü çizmeyin elinizi uzatın
allah'ın selamı üzerinize olsun
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
infidel' Alıntı:
ahmak olan sensin terorist sapik

Ayşegül'ün adaletine sığındırıyorum seni Ateistler'e tolerans tanıyor çünkü, mesajdada göründüğü üzere.
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
infidel' Alıntı:
Cennet tamamen erkekler için hazırlanmış, erkeklere yönelik bir mekandır. Burada erkeklere çeşitli ödüller verilir, kadınlara verilmiş bir ödül yoktur, hatta eziyet vardır.

Kuran'in hiç bir ayeti, cennette kadınlara verilecek bir ödülü açıkça yazmaz. Bazı tefsirciler, erkelere vaad edilen ödüllerden bahsederken çoğul kullanılmasından, kadınlara da pay çıkartmaya çalışarak gülünç duruma düşerler. Gerçekte Kuran baştan sona erkeklere hitap etmektedir. (nadiren kadınlara...) Dolayısıyla ödüller erkeklere gitmektedir. Kuran'ın bu genel tavrini göz önünde bulundurarak, aşagıdaki Ayet'lere bakalım;

Ali İmran-15 'Sakınıp korunanlar için, Rableri katında, altlarından nehirler akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan bir hoşnutluk olacaktır. Allah kullarını en iyi biçimde görmektedir.'

Bir çogu, cennet'te ayırım olmadığını ve cennet'in nimetlerinin herkes için olduğunu göstermek için, yukarıdaki Ayet'i referans göstermektedir. Fakat işin asli öyle değildir, devam edelim;

Duhan-51-57 'Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlar ise, güvenli bir yerde, bahçelerde pınar başlarındadır. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar, bu böyledir, onları iri siyah gözlü hurilerle eşleştiririz. Orada güven içinde her yemişi isteyebilirler. Orada ilk ölümden başka bir ölümü tatmazlar. İşte büyük kurtuluş budur.'

Nebe31-34 'Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu kadehler vardır.'

Saffat40-49 'Ancak Allah'a içten bağlı kullar bunun dışındadır. İşte bildirilen rızk ve meyveler onlaradır. Nimet cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde kendilerine ikram olunur. Baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere zevk bahşeden bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur. Yanlarında el değmemiş, örtülü yumurta gibi bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır.'

Rahman57-58 '...Oralarda bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş, daha önce ne insan ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır. Onlar yakut ve mercan gibidir.'

Tur24-26 'Sedeften inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşır, birbirlerine dönüp sorarlar: 'Doğrusu bundan once ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu, doğrusu bundan önce ona yalvarıyorduk; süphesiz o iyilik yapan aciyandır' derler.'

Tur24-26 arası ayetler son derece ilginçtir. Kuran'da homoseksüellik lanetenmiş olmasına rağmen, (LUT kavmi)- cenneti hak etmiş homoseksüeller de olacağını görüyoruz. ''Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik'' diyen gençler, cennet'i hak eden homoseksüeller degilmidir? Bir çoğu bunların cin veya melek olduğunu iddia eder; peki cin ve meleklerin aileleri varmıdır? Yoksa bunlar cennet'te görevlerine gılman olarak devam edecek, cennetlik homoseksüellermidir?

Insan19 'Yanlarında ölümsüz gençler dolaşır, onları görsen birer inci sanırsin.'

Cenneti anlatan yukarıdaki ayetlerde, huriler ve gılmanlari (genç Nedim'ler, Vildan'lar veya parlak oğlanlar) gördük. Gılman adı verilen parlak oğlanların, nereden Cennet'e geldiklerini kısmen anlayabildik. Peki Huri'ler nasıl oluşturulmuşlar veya nereden gelmektedirler? Ayetler açıklıyor, bakalım.

Vakıa-35-38 'Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıt yapmısızdır.

Vakia-39-40 'Bunların bir çoğu eski ümmetlerden, bir kısmı da sonraki ümmetlerdendir'

Evet ne kadar ilginç değil mi? Acaba şimdi anlaşılabildi mi, Cennetteki huriler kimmiş, kimlerden oluşturuluyormuş ve nereden geliyorlarmış?

Memeleri henüz tomurcuklanmış, bakışlarını eşlerinden ayırmayan, daha önce ne insan ne de cinlerin dokunmadığı huriler, yani cennetlik erkeklere sunulacak huri'lerin kim olduğu bu şekilde ortaya cıkmıyor mu? Bu konuyu destekleyen bir Hadis var onu da yeri gelmişken aktaralım;

''Bir gün bir kocakarı Muhammed'in yanına gelip söyle der: 'Ya Resulullah! Allah'a dua et beni cennete koysun'. Muhammed kendisine şöyle yanıt verir: 'Cennet'e hiç kocakarı girmez'. Bu yanıtı alınca kadıncagız ağlamaya başlar ve dönüp gider. Az sonra Muhammed şöyle der: 'Haber verin ona (ki) kocakarı olarak (cennete) girmez, cünkü Allah-u Teala şöyle buyurdu:- 'inşa edip de onları hep bakir kızlar kılmışızdır'-''

Yukarıda anlattıklarımızın dışında, aktaracağımız başka bir konu daha var. Bu konu işi iyice çıkmaza sokarak, tamamen bir karmaşa haline getiriyor. Görelim;

Tur-21 'İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların, soy soplarını da kendilerine katmışızdır. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiç bir şeyini eksik etmemişizdir. Her kişi kazandığı karşısında bir rehindir.'

Zuhruf70-73 'Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete girin. Onlar için altın kadeh ve testiler dolaştırılır, canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada temellisiniz, işlediklerinize karşılık size miras verilen işte bu sennettir. Orada sizin için bol yemiş vardır onlardan yersiniz.'

(bu bölüm silinmiştir.)

Kuran safsata, palavra ve çelişkiler yumağıdır. Ancak özgür bir bilinç ile okunduğunda, bunlar görülebilmektedir. Mühürlenmiş beyinler, bu rezaletlerin tamamı hakkında sadece şu yorumu tekrar eder dururlar

nifak ve fitnecilerin katli önceliklidir!
KURAN HAKKINDA BİRAZ DAHA DİKKATLİ KONUŞURSAN SENİN VE TÜM FİTNECİLERİN YARAINA OLUR...

ALLAH U EKBER!
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
TERÖRİSTİN KİM OLDUUNU HERKES GÖRÜYOR...
BİZLERE TERÖRİST DİYENLER İSE AMERİKA'NIN YALAKÇISI VEYA EL KAİDE NİN BİR YERLERİNE BİR ŞEY YAPTIĞI KİŞİLERDİR...
AMERİKA'YA YARANMAK UĞRUNA ŞUNLARIN ATTIĞI BİNBİR TAKLALAR BİZLER İÇİN BİREBİR BİR KOMEDİ FİLMİ NİTELĞİ TAŞIYOR....
BAZEN GÜLMEK İÇİN KOLAY SEBEPLER BULABİLİYORUZ...

ALLAH U EKBER!!!

SELAMETLE..
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
infidel' Alıntı:
enes ikiyuzluk yapma sahtekar cahil herif

Doğru diyor usamebinladin..

Kendini Ateist olarak tanımlayanaa İslam'da kafir deniliyor.

Ahmak olması bizim gibi düşünemediğinden Ateist olmasıdır.

Zavallı olmasıda boş yaşamasından kaynaklanır, boş, serserice, zavallıca...
 

ibrahimonur

New member
Katılım
26 Nis 2006
Mesajlar
364
Tepkime puanı
0
Puanları
0
bırakın beyler konuşsun dursun uğraşmayın kendi haline bırakınnnn :D
 

usamebinladin

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
15 Haz 2006
Mesajlar
221
Tepkime puanı
3
Puanları
0
infidel' Alıntı:
hey gıdı islam cılar hey dunyayı sızın allahınız yaptı tabıkı.meyvalarıda yaptı, kelebegıde yaptı, gunese bıraz daha yakın olsak hıc bır canlı yasayamazdı.halamın bıyıgı olsa dayım olurdu, Sen allah bılır asırı kosullarda yasayan canlılardanda haberın yoktur.Volkanlarda asırı sıcakta ,veya asırı sogukta baska hıc bır canlının olusmasına ızın vermıyecek kosullarda canlılar var be denyo eger gunese daha yakın olsak bız olmazdık sıcaga daha dayanıklıcanlılar sadece var olabılırdı ona gore evrımlesırdı. Ulan senın bu yaptıgın islerı 17 yasında hatım namazı kılarken yapıyodum be denyo!! Sen once bılımı ıslam alımlerınden degıl tarafsız kaynaklardan ogren daha sonra ateistlerı ımana getırmeye calısırsın Cubbelı ahmet fettullah saidi nursı gibi adamlar bılım adamı degıl dıkat et buna. kendın bı bok bılmıyosunkı islamın ne boktan bı dın oldugunu anlayasın once bıl. sıtelerden topladıgın hocalarının bılımsel yazılarıni bıze cakmaya kalkma bız bılıyoruzkı senın hocaların hıc bırbok bılmez bılımın getırdıgı seylerı ıslamla ortusturmekten gaYrı Bana bı kuran ver herseye yorumlayayım aya gıdısten tup bebege kadar kuranı uygun hale getırebılırım senın ıcın . bu o kıtabın dogru oldugu anlamına gelmez sadece benım cahıl ınsanları kandırmak ıcın o kıtapta degısıklık yapmam yeter OLUSUMUNU BILMEDIGIN SEYLERIN NASIL OLUSTUGUNU ARASTIRMAK YERINE TANRI YAPTI DEMEK EN KOLAY YOLDUR

SAİD NURSİ YE LAF ETMEKTEN GERİ KAL...
BÜYÜK İSLAM ALİMDİR...
AYNI ŞEKİLDE ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİDE ALİMDİR...
BUNLAR ALLAH A YAKINLAŞTIKLARI TÜM HAKİKATLERİ BİLEN İNSANLARDIR...
SEN ALLAH IN SANA VERDİĞİ AKILLA ALLAH IN OLUŞMLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORSUN..
BİR KERE DÜŞÜNCEN SAKAT, ONDAN HAKİKATLERE VARACAĞINI PEK ZANNETMİYORUM..
 

vatansever

New member
Katılım
13 Tem 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
1
Puanları
0
infidiel neden bu kadar saldırgansın sana ne kimse sana karışıyormu biz böyle yaşıyor buna inanıyoruz ama sen ağır konuşacaksın küfür edeceksin niye biliyomusun çünkü kutsalı olmayan kutsalı olanı çekemez. çünkü sen yalnız kaldığında sığınacak battaniyenden başka hiç bir şeyin yoktur sen işin olsun diye insanlara minnet edersin yalvarırsın çünkü her şey maddi sebeplere bağlıdır yada belki nietzsche gibi hiç kimseden yardım istemezsin onun gibi ölüm fikrinden aslında ölüm yoktur hayat tekkerrür den ibarettir diye kurtuluyorsundur ama o da sonunda ağlamıştır niye biliyormusun o da aciz olduğunun farkına varmıştır ve acziyetin ne büyük nimet olduğunu siz nereden bileceksiniz. sen inanlara saldırırsın çünkü Allah'ı olmayanın neyi vardır ki olanlarınki size batar. Allah sizin için ne diyor biliyormusun

De ki: Allah indirdi, sonra da bırak onları, düştükleri boş iddialarla oyalanıp dursunlar.(enam 91)

Bakara –78. İçlerinde bir takım ümmîler vardır ki, Kitab'ı bilmezler. Sadece kuruntu / hurafe / anlamını kavramadan okuyuş bilirler. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.

"Size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Allah, kullarını iyice görmektedir." (mümin 44)

Kitap'ı ve resullerimiz aracılığıyla gönderdiğimizi yalanlayanlar, yakında bilecekler!(mümin70)

ve derki
mülk suresi
3 »« O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4 »« Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

ama aynı zaman da der ki
Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.Artık kullarımın arasına gir.Cennetime gir. (Fecr Suresi, 27-30)

bundan sonrası insana kalmıştır git şimdi o ispatları biraz daha nefsine söyle ve o bilinçaltındaki ezikliği biraz daha bastır burada anlatabileceğin bir şey yok
he bu arada sen yabancı dil olarak sadece batı dillerini bildiğinden arapçada he ve she ile her ikisinede gönderme yapılıp bunada arapçada sanat dendiğini bilmiyorsan bunu ise bizlerin kuranı örtmek için uydurduğumuzu düşünüyorsan bu senin cehaletindir o zamanlar araplar şiirlerinde bunu bir çok kez yaparlar ve lakin siz ve eşlerinizden ne anlıyorsunuz ve ayrıca huriler ayrı birer yaratılmış olmayacaklar buradaki insanlar olacaklar ve bu kadar güzel tasvir edilen huriler aslında buradaki cennetliklerdir ve kuran kadınları ne güzel yüceltmektedir ama bunu görmek için göz gerekir. ve en önemlisi biz bunun böyle olduğunu biliriz de biz herşeyden önce allah' a teslim olmuşuzdur sen git bu lafları teslim olduğun nefsine anlat
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Ne Alakasi Var.kafama Takilan Bir Soru Sordum.bence çok Mantikli Bir Soru.islamda Kadin Erkek Eşittir.
 
Üst Alt