Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

cehenneme hâlidun

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

U.S.A

New member
Katılım
24 Nis 2005
Mesajlar
126
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
41
Konum
ISTANBUL
Web sitesi
www.hidayetcagi.com
CEHENNEM EBEDEDIDIR​

Ey cehennemden çikacagini sanan zavalli kardeslerim. Ne zaman anlayacaksiniz seytanin sizleri kandirdigini!

Cehennemden çikacaini iddia edenler. Cehenneme yeni bir kapi mi açacaksiniz.
Allah'u Teala 7 kapi var diyor ayeti kerimesinde ve ebedi kalmak için girin diyor ordan içeri...


15/HİCR-44: Lehâ seb’atu ebvâb(ebvâbin), likulli bâbin minhum cuz’un maksûm(maksûmun).
Onun (cehennemin) 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş (bölünmüş) bir grup vardır.

1-39/ZUMER-72: Kîledhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ , fe bi’se mesvel mutekebbirîn(mutekebbirîne).
(Onlara): "Orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin!" denildi.Artık kibirlenenlerin mesvası (kalacağı yer) ne kötü.
_________________________________________________________
2-16/NAHL-29: Fedhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ fe lebi’se mesvel mutekebbirîn(mutekebbirîne).
Haydi, orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin (büyüklük taslayanların) kaldığı yer, ne kötüdür.
__________________________________________________________
3-40/MU'MİN-76: Udhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ, fe bi’se mesvel mutekebbirîn(mutekebbirîne).
Ebediyyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü.
__________________________________________________________
Ey biz biraz cehennemde LEBLEBI gibi yanacaz sonra çikacaiz diyen zavalli insanlar. Allah'tan böyle bir söz mü aldiniz. ALLAH' TEALA NE DIYOR AYETI KERIMEDE:

2/BAKARA-80: Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh(ma’dûdete), kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu(ahdehû) em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Ve (o emaniyyeye tâbî olanlar): Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. (Günahlarımız kadar yanıp sonra da cennete gireceğiz).” dediler. De ki: “Allah katından bir ahd mi edindiniz?” (Eğer böyle bir ahd, kesin bir söz almışsanız) Allah kendi ahdinden asla dönmez! (Allah’ın ahdinde hilâf olmaz). Yoksa, Allah’a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

4-2/BAKARA-81: Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Hayır. (Durum hiç de onların anladığı ve iddia ettiği gibi değil), kim, günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa; işte onlar, ateş halkıdır ve içinde de EBEDIYEN kalacaklardır.
___________________________________________________________
5-7/A'RAF-36: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ ulâike ashabun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
Ve âyetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar, orada devamlı kalanlardır (kalacaklardır).
____________________________________________________________
33/AHZAB-64: İnnallâhe leanel kâfirîne ve eadde lehum saîrâ(saîren).
Muhakkak ki Allah, kâfirleri lânetledi. Onlar için alevli ateşi (cehennemi) hazırladı.
6-33/AHZAB-65: Hâlidîne fîhâ ebedâ (ebeden), lâ yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ(nasîren).
Orada ebediyyen kalıcılardır (kalacak olanlardır). (Orada) bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.
___________________________________________________________
7-3/AL-İ İMRAN-116: İnnellezîne keferû len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey’â(şey’en), ve ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
Hiç şüphesiz o kâfirlerin, ne malları ve ne de evlâtları, onlara; Allah’tan (gelecek bir cezaya) bir şey’e, (karşı koymaya) yetmez. İşte onlar, ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır.
_____________________________________________________________

8-2/BAKARA-39: Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike eshâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
“Ve (Bizi) inkâr edip, âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte ateş halkı onlardır ve orada ebedî kalacaklardır.”

______________________________________________________________
9-2/BAKARA-217: ve ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
İşte onlar, ateş halkıdır ve onlar orada ebedî kalacaklardır.
_____________________________________________________________
10-2/BAKARA-257: ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
İşte onlar, ateş halkıdır. Onlar, orada ebedî kalıcıdırlar.
_____________________________________________________________
11-2/BAKARA-275: ve men âde fe ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
işte onlar, ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.
____________________________________________________________
12-98/BEYYİNE-6: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).
Muhakkak ki onlar, kitap ehlinden kâfir olanlardır ve müşriklerdendir. Cehennem ateşi içinde ve ebediyyen kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratıkların en şerrlileridir.
_____________________________________________________________

13-72/CİN-23: İllâ belâgan minallâhi ve risâlâtih(risâlâtihî), ve men ya’sıllâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden).
Allah tarafından olan tebliğ ve O’nun (verdiği) risaleti hariç. Her kim, Allah’a ve resûlüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyyen kalırlar.
_____________________________________________________________

14-21/ENBİYA-99: Lev kâne hâulâi âliheten mâ veradûhâ, ve kullun fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
Eğer onlar gerçekten ilâhlar olsaydılar, oraya (cehenneme) girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyyen kalacak olanlardır.
____________________________________________________________
15-59/HAŞR-17: Fe kâne âkıbetehumâ ennehumâ fîn nâri hâlideyni fîhâ, ve zâlike cezâûz zâlimîn(zâlimîne).
Böylece ikisinin akıbeti, ebediyen kalacakları ateşin içinde olmaktır. Zalimlerin cezası budur.
 

U.S.A

New member
Katılım
24 Nis 2005
Mesajlar
126
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
41
Konum
ISTANBUL
Web sitesi
www.hidayetcagi.com
16-58/MUCADELE-17: Len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum min allâhi şey’â(şey’en), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne).
Onların malları ve evlâtları, Allah’tan bir şeye (cefaya) karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar, ateş ehlidir ve orada ebediyyen kalacak olanlardır.
_____________________________________________________________
17-47/MUHAMMED-15: ke men huve hâlidun fîn nâri ve sukû mâen hamîmen fe kattaa em’âehum.
ateşte EBEDIYEN kalacak olan ve hamîm (sıcak kaynar halde irinli su) içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir?
_____________________________________________________________
MIZANI HAFIF GELENLER YANI CEHENNEMLIKLER. CEHENNEMDE EBEDIYEN KALACAKLARINI SÖYLÜYOR.

18-23/MU'MİNUN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları), hafif gelirse işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.

_____________________________________________________________
19-4/NİSA-93: Ve men yaktul mu’minen muteammiden fe cezâuhu cehennemu hâliden fîhâ ve gadıballâhu aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azâben azîmâ(azîmen).
Ve kim, bir mü’mini taammüden (kastederek) öldürürse, onun cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir ve Allah’ın gazabı ve lâneti onun üzerinedir. Allah, onun için büyük azap hazırlamıştır.
____________________________________________________________
20-4/NİSA-169: İllâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ(yesîren). Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyyen kalacaklardır Ve bu, Allah için kolaydır
 

U.S.A

New member
Katılım
24 Nis 2005
Mesajlar
126
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
41
Konum
ISTANBUL
Web sitesi
www.hidayetcagi.com
hala cehennemden cikacagini zannadenler

hala cehennemden cikacagini zannadenler

Hala Cehennemden çikacagini zanneden Insanlar

Kuran-i Kerimin Isine Gelenini Kabul Edip Isine Gelmeyenini Inkar Edenler

Iste Kuran Iste Ayetler....

Hala Cehennemden Cikisin Oldugunu Söylüyorsaniz!

Bir Tane Cehennemden çikis Oldugunu Söyleyen Ayet Getirin.

Mutlak Kuran-i Kerimin Bir Ayeti Bir Ayetine Zit Düsmez.

Iste Size CEHENNEMIN EBEDI OLDUGUNU Soyleyen 20 Tane Ayeti Kerime
 

isimsiz

New member
Katılım
9 Şub 2005
Mesajlar
812
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Köln/ALMANYA
U.S.A' Alıntı:
Hala Cehennemden çikacagini zanneden Insanlar

Kuran-i Kerimin Isine Gelenini Kabul Edip Isine Gelmeyenini Inkar Edenler

Iste Kuran Iste Ayetler....

Hala Cehennemden Cikisin Oldugunu Söylüyorsaniz!

Bir Tane Cehennemden çikis Oldugunu Söyleyen Ayet Getirin.

Mutlak Kuran-i Kerimin Bir Ayeti Bir Ayetine Zit Düsmez.

Iste Size CEHENNEMIN EBEDI OLDUGUNU Soyleyen 20 Tane Ayeti Kerime
bu konuyu admin kapatmıştı sanırım ama tekrar açmışsınız.
şunu bilinki o ayetlerin hepsinde konu kafirler kafirlere cennete girecek diyen yok onlar zaten ebedi olarak cehennemlik

burada tartışılan konuyu anlamak istemiyorsunuz....
 

Karababa

Member
Katılım
22 Şub 2005
Mesajlar
661
Tepkime puanı
10
Puanları
18
Konum
Bursa
Web sitesi
mantolamabursa.tk
Tebet1. Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3. O, bir alevli ateşe yaslanacak.

4. Karısı da odun hamalı olacak!

5. Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Allahü Teala Bu sure Ebu Lehebin, cehennemde kalacağını bildiriyor. Cehennem Bu ayetlerin Hagisinde Yazıyor?
Şimdi Sadece Ebu lehebi(lere) Soruyorum.

1- Orada Ebedi Kalacakmıdır. (Hangi ayette YAzıyor)
2- Ebu lehep için İnen Ayetler Sadece Onun İçin Mi inmiştir.

3- Rasulüne Zulmedene verilen ceza Ümmetine Yapıdığında Verilmeyecekmidir.

bilmeyenlere Not : (Ceza kelimesi Arapçadır ve Cennet kurana göre yaşayıp Allahın ipine sıkı sıkı sarılanlara bir cezadır.)

Aleni Allah Cc. Yeniden Rasul göndermiştir İdiasında Bulunanlar.
Eşhedüenne İSkender Ali mihr Abduhu ve resuluhu Diye Kelimeyi şehadetimi değiştirmek isteyenler. Cevaplayınız.
 

E R H A N

New member
Katılım
14 Ocak 2005
Mesajlar
555
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Yaş
45
Konum
istanbul
Web sitesi
www.hidayetcagý.com
EŞHEDUENLAİLAHEİLLALLAHVEEŞEDÜENLEMUHAMMEDENABDUHUVERSULUHU

SEVGİLİ KARDEŞLERİM
KURAN I KERİMDE Kİ ŞU AYETLER İBLİSİN TESİRİYLE DEĞİŞTİRİLMİŞ

MERYEM 71-72
MERYEM-71: Ve in minkum illâ vâriduhâ, kâne alâ rabbike hatmen makdıyyâ(makdıyyen).
Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.

HERKEZ İLK ÖNCE CEHENNEME GİRECEK CEHENNEMLİKLER YÜZ ÜSTÜ,
CENNETLİKLER UÇARAK GİRECEKTİR

MERYEM-72: Summe nuneccîllezînettekav ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyyâ(cisiyyen).
Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

VE CEHENNEM GÖSTERİLDİKTEN SONRA CENNETLİKLER,ALLAH IN KENDİLERİNİ NASIL BİR AZABTAN KURTARDIĞINI GÖRÜP SONSUZ HAMD VE ŞÜKÜRLERLE CENNETLERDEKİ MAKAMLARINA ALINACAKTIR

şuan nosu aklıma gelmedi
ALLAH IN DİLEDİĞİ ŞEYE KADAR ORDA EBEDİ KALACAKLAR AYETİ
bize göre sonsuz bir zaman sonra cennetin ve cehennemim gökleri çatlayacak
Allah hariç herşey yok olacak
bize göre sonsuz bir zaman sonra

RAHMAN-26: Kullu men aleyhâ fân(fânin).
Bütün insanlar (herkes) fani olacaktır.

RAHMAN-27: Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).
Sadece Zülcelali Ve'l İkram olan Rabbinin Zat'ı bâki kalacaktır.

sevgili kardeşlerim Allah herşeye kadir dir
o nurdur
istediği zaman sonsuz küçüklükte bir nur
istediği zaman sonsuz büyüklükte bir nur
yedi gök katından sonra yoklukta,mekansızlıkta
ve ilmiyle herşeyi kuşatmış bir yaratıcı
görmek için göze duymak için kulağa ihtiyacı olmayan
sonsuz gücün sahibi
ona aşık olmayı teslim olmayı ondan gelen ruhunuzu ona teslim etmeyi dileyin eğer bunu kalbinizle yapmayı başabilirseniz sonsuz mutluluklar sizin olacak
ah sevgili kardeşlerim
masal anlatmıyoruz
sizin Allah a ulaşmayı,ruhunuzu ölmeden evvel Allah a teslim etmeyi dilemeniz için canımızı hemen verebiliriz
sizi çok seviyoruz
sevgi Allah ı temsil eder
peygamberimiz S.a v kimseye beddua etmedi
bizde etmeyiz
öyle öğreniyoruz
ah kardeşlerim ah
sizde bizim gözlüklerimizle bir bakabilseniz
o zaman Mehdi Resul ün mücadelesini anlar ve ona aşık olurdunuz
gayemiz bu Allah ın mücadelesinde sizin de yer almanız
Allah ın tarafında
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt