Bir Kamil Mürşide Varmazsan Olmaz

BİR KAMİL MÜRŞİDE VARMAZSAN OLMAZ

Gel ey gardaş Hakkı bulayım dersen,
Bir kamil mürşide varmazsan olmaz.
Resulün cemalin göreyim dersen,
Bir kamil mürşide varmazsan olmaz.

Niceler gittiler mürşid arayu,
Arayanlar buldu derde devayı,
Bin kez okur isen aktan karayı,
Bir kamil mürşide varmazsan olmaz.

Kadılar mollalar cümle geldiler,
Kitapların hep bir yere serdiler,
Sen bu ilmi kimden aldın dediler,
Bir kamil mürşide varmazsan olmaz.

YUNUS EMRE bunda mana var dedi,
Bir kamil mürşide sende var imdi,
Hazreti Musaya, Hızra var dedi,
Bir kamil mürşide varmazsan olmaz.
 
Üst