Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Bir ağabeyin not defteri

  • Konbuyu başlatan þehadet
  • Başlangıç tarihi
Þ

þehadet

Guest
Yemeğe dikkat! Midesi dolu olanın dikkati azalır. insanı kasavet bağlar.

* * * * *

Daima azimli olmak.

* * * * *

Şekva etmek, arkadan çekiştirmek, iradesiz kişinin işidir.

* * * * *

Himmeti dağıtmamak lazımdır.

* * * * *

Her şeyini bu gün bilmek gerektir.

* * * * *

İnsan yaşlandıkça enaniyet gençleşir.

* * * * *

İnsan yaşlandıkça, imtihan şiddetlenir.

* * * * *

Bilseniz ki; gayret ne kadar kıymettardır; bir daki*ka boş durmazdınız.

* * * * *

Her hatayı yapabilirsiniz. Fakat bir hatayı iki defa yapmayın.

* * * * *

Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle; hayatın ve mev*cudiyetin ona bağlı imiş gibi yap!

* * * * *

Menfi bir şey duyunca; iç aleminde, onun şuur altında ve üstünde tesirini izale et.

* * * * *

Nefsini kusurlarla alûde bil. O zaman yüz kusuru yirmiye indirebilirsin. Birisi bir şey yapsa ve o sana yı*kılsa, “Benim kusurumun cezasıdır” de.

* * * * *

Her an için “muvaffak ve muzaffer olacağım” cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden, başka bir işe başlamamalısın.

* * * * *

Her sohbette dinleyici ol! Daima öğrenmeye çalış. Yetişmeye muhtaç olduğunun, şuurunu muhafaza et. Mevzu hakkında fazla malumatın olsa bile sus.

* * * * *

Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir.

* * * * *

Günlük evrada ihtimama, gayet ihtimama dikkat etmeli.

* * * * *

Aklını çalıştırarak oku.

* * * * *

Yüksek yerlerin hafıza üzerinde tesiri büyüktür.

* * * * *

Ezberlemek hafızayı açar.

* * * * *

Başımıza ne geliyorsa safdillikten geliyor.

* * * * *

Evrad; hizmetin şevk ve tesirini çoğaltır.

* * * * *

Akıl, kalb, göz, dil, el... ne kadar hassas bir şeyle meşgul olursa; istifade o kadar artar.

* * * * *

Aldığımız yaraları tedavi için evden çıkarken ve eve gelince okumak.

* * * * *

Yatarken imanî bahisler okumak.

* * * * *

Davasını ifade eden kazanır.

* * * * *

Bütün tehlike okumamaktan çıkar. Okuyamamaktan kork!

* * * * *

Harfi harfine kitabî ol.

* * * * *

Tenkid için okur istifade edemez, başkası için okur istifade edemez, kendisi için okur istifade eder!

* * * * *

Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım. Nefsi için okuyan istifade eder. Nurlar; yüz seksen değil bin seksen defa okunsa azdır.

* * * * *

Namazın hakkını vermek için Dokuz ve Yirmi Bi*rinci Söz'ü sık sık tekrar etmek lazımdır.

* * * * *

En mühim iki şey; l-Okumak. 2-Uhuvvet, ihlas ve samimi hizmet..

* * * * *

Daima okumak, istidatları inkişaf ettirmek için okumak, dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.

Az da olsa devamlı okumak.

* * * * *

Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.

* * * * *

Satır, satır, kelime kelime okumak...

* * * * *

Hizmet hizmet derken şahsî dersini unutanın hiz*meti muvakkat ve geçici olur. Her şey her mesele okumakla halledilir.

* * * * *

Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!
 
Üst Alt