Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Bahailik,Kadiyanilik,Evrenesoğlu ve istismar

faraklit

New member
Katılım
9 Mar 2005
Mesajlar
7
Tepkime puanı
0
Puanları
0
forumda evrenesoğluna inanan kardeşlerimizin olduğunu görünce bu yazıyı yazmaya karar verdim lütfen okusunlar....


kuranı kerimde ahzap suresi 40.ayetinde rab buyurdu;

'' Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ''

bu ayette geçen kavrama Hatem-ün-nebiyyin denir...

şimdi size bu kavramın nasıl istismara uğradığını anlatmaya çalışacağım...

BAHAİLİK

bahailer bu kavramı şöyle istismar ederler...

bahailiğin temeli 19.yüzyılda iranda ortaya çıkmışdır...

şii-imamiye mezhebi şeyhilik tarikatına mensup kişiler ayetlere ve hadislere batini yorumlar getirdiler...

bu tarikata mensup olan bab,kendisini allahın hulul ettiğini kendisinin tanrı olduğunu iddia etti...12.imam mehdiden bin yıl sonra kendisinin hem tanrının tecellisi hemde mehdi olduğunu iddia etti beyan isimli bir kitap yazdı...bahailerce tanrı-peygamber kabul edilir...

iranda şahının kararıyla kuşuna dizildi...akabinde babiler şaha başarısız suikast girişiminde bulundular..

babilik hareketi islamiyet içerisinde reformist bir akım olarak anılır...

babdan kısa bir süre sonra bahaullah kendisinin peygamber olduğunu ilan etti..

iran osmanlıya sürgün için ricada bulundu...
osmanlı kabul etti...bahaullahın önce sürdü sonra akkada göz hapsine alındı..
bahaullah kendisini tıpkı hocası bab gibi tanrı olduğunu iddia etti.ve resullük iddiasında bulundu...kendisinin hz.muhammedden daha büyük bir peygamber olduğunu ilan etti..tüm dinleri birleştirdiğini söyledi ve mehdilik mesihlik krişnalık(hinduizm) zerdüştlük(zerdüşt dini) budalık(budizm) iddiasında bulundu...bahailik çelişkilerle dolu akıllara ziyan taklit ve toparlama bir dindir...(islam ağırlıklı hıristiyanlık,zerdüştlük ve paganizm etkisinde bir dindir)kendine özgün hiç bir inancı ve ibadeti bulunmamakdadır...

bahailer hem şirke düştüler hemde 9 dinin 9 ununda olduğu gibi hak din olduğunu ilan ettiler böylece allaha hakaret etmiş oldular...kuran ehli-kitapı tahrif ve zalimlikle itham edip batıl kabul ederken bu kişiler bu dinlerin hak olduğunu söylemekteler...yani allah önce batıl diyor sonra yanılmışız haklarmış diyor bunun adıda din olmuş oluyor

HATEM-ÜN-NEBİYYİN KAVRAMINI NASIL İSTİSMAR ETTİLER

bahaullahın nebi olmadığını resul olduğunu söylüyorlar...

nebi allahın elçisi demek..

resul allahın kitap gönderilmiş elçisi demek...

bahailer bahaullahın allahın elçisi olmayan allahın kitap gönderilmiş elçisi olduğunu iddia ederek hatem-ün-nebiyyin kavramını istismar ettiler...

KADİYANİLİK(ahmedilik)

hindistanın pencap şehrinin kadiyan kasabasında doğan mirza gulam ahmed tarafından kurulan din...bunlar bahailerden farklı olarak yeni bir din değil mezhep oldukları iddiasındalar ve kendilerini müslüman sayarlar...

kısaca bilgi vereyim...

19.yüzyılın sonlarında mirza gulam ahmed bir takım kitaplar yazıp taraftar kitlesi topladı...

önce müceddid olduğunu iddia etti sonra mesihlik iddiasında bulundu oda kesmedi nebi olduğunu söyledi....-hindularında krişna ve avartarı olduğunu iddia etti-...allahtan vahiy aldığını iddia etti...

hindistanda bütün müslümanlar mezhep farkı olmaksızın ingilizlerle mücadele kararı aldığında mirza gulam ahmed bunu kabul etmedi...bu sebeple müslümanlarca bu hareket ingiliz fidanı olarak anılır...

mirza gulam ahmed 1904 yılında hindistanda öldü...

HATEM ÜN NEBİYYİN KAVRAMINI NASIL İSTİSMAR ETTİLER...

hatem kelimesi 3 anlama gelir yüzük mühür ve son...kadiyaniler hatemün nebiyyin kavramının son nebi anlamında kullanılmadığını...peygamberlik mührünün hz.muhammedde olduğunu ondan mührü alanın peygamber olabileceğini iddia ettiler..mirza gulam ahmedinde mührü aldığını peygamber
olduğunu ilan ettiler...mirza gulam ahmedin hz.muhammedden sonra en büyük peygamber olduğunu ilan ettiler...EVRENESOĞLUCULUK

-evrenesoğlunu tanındığından tanıtmayacağım-


evrenesoğlu,resul kelimesinin peygamberlik değil hidayet imamlığı olduğunu söyledi...

bu bir kere arapçayı inkardır...

türk dil kurumundan basit bir alıntı yapalım....
.............................................................................

peygamber
isim Farsça peygamber

Tanrı'nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi


resul
Arapça
Kendisine kitap indirilmiş olduğuna inanılan peygamber


nebi
isim (nebi:) Arapça

Peygamber.
.............................................................
allahın elçisi olmayan allahın kitap gönderilmiş elçisi olmaz...

hz.muhammedle beraber ilahi vahiy yolu kapanmışdır...

kapanmasaydı hz.muhammedin son peygamber olduğu bildirilmezdi...

ayrıca

mehdilik inancına inanılması ehli-sünnet inancında vacipdir....

resullere inanmak ise imanın şartıdır...(ve resulihi)

eğer(haşa)evrenesoğlu resul ise buna inanmamak imansızlık olurdu....

kuranda yeni bir resul geleceğinden söz edilmediği gibi nebinin dahi gelmeyeceği söylenmişdir....dahi diyorum her resul bir nebidir ama her resul bir nebi değildir....allah kendi katında tek dinin islam olduğunu bildirmiş ve ahir zaman peygamberinin hz.muhammed olduğu bildirilmişdir...bknz:kamer1,2,3
yeni bir resul gelmesi söz konusu değildir...yeni bir resul yeni bir vahiy yeni bir din demekdir...allah katında tek ve son din islamdır...

şimdi bir kaç hadis örneği verelim...

Demek ki, resul olan bir peygamber, aynı zamanda nebidir. (Nebi gelmez) demek, resul de gelmez demektir. Peygamber efendimiz de, kendisinin, Hatem-ün-nebiyyin veya Hatem-ül-enbiya olduğunu bildirmiştir. (Buhari)


Nebilik ve resullük sona ermiştir. Benden sonra nebi de, resul de yoktur.) [Tirmizi]

Resullerin ilki Âdem ve sonuncusu Muhammed [aleyhisselam]dir.) [Hakim]


Bana has olan 5 isim vardır: Muhammed [Yerde gökte çok övülen], Ahmed [En çok övülmüş], Mahi [küfrü silen], Haşir [önce haşrolan] ve Akib [Hatem-ül-enbiya]) [Buhari]


Kur’an-ı kerimde, son nebi Muhammed aleyhisselamın gelmesi ile, İslam binasının tamamlandığı bildirilerek buyuruluyor ki:

(Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]

şimdi hadisleri inkar edebilirler ama unutmamalılar ki,mehdi kavrami kurani bir kavram değil hadislere dayalı bir kavramdır..............

açıkçası evrenesoğlu ve taraftarlarının yolu islam yolu değildir...

bir kişi ben alllahdan vahiy aldım diyorsa ya peygamberdir ya delidir veya sahtekardır...

islama göre son peygamber gelmişdir...

deli ise sorumluluğu yok...ama ona inanan akıllıların sorumluluğu var...

sahtekarsa vay haline...
 
Üst Alt