Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Arapçanın İslamdaki Yeri

  • Konbuyu başlatan ademk
  • Başlangıç tarihi
A

ademk

Guest
Ebced hesabı gibi arap harfleriyle ilgili şeyler tevhid inancının arap harflerine yansımış halidir. Normal metinlerde ebced hesabının yok denecek kadar etkisi var ama kuran üzerinde çok önemli bir yer tutar. Tevhid inancını anlatan kuranı kerim de tevhide her yönüyle uygun olacağına göre ebced hesabı gibi şeylerin kuran harfleri içinde geçerli olması çok doğaldır. Tüm bunlar arapçanın üstünlüğünden değil vahyin üstünlüğündendir.

Harflerle ilgili bu tür şeylerin arapça da kurandan daha önce var olmasının sebebi Hz İbrahim'dir. Çünkü hz İbrahim zamanında ibrabice ile arapça karışarak arapça eski haline göre biraz gelişmiştir. ibranice ise kuranı kerimde zikredilen bir çok peygamberin dilidir.

Harflerle ilgili hesaplamalar ve harflerin ifade ettiği manalar türkçe içinde geçerlidir. ebced gibi hesaplamalar olduğu gibi türkçeye aktarılamaz ama değişik biçimlerde türkçede bazı şeyler yapılabilir.

Türkçenin tam olarak bu biçime gelebilmesi için Allahın türkçe ile bir kuluna vahyetmesi gerekmektedir. Tevhidi anlatan bir kitap olmadan o dilde bu tür şeyler yapma imkanı yoktur.

Daha önce çıkmış olan hurufilik akımına kapılan insanlar kuranın apaçık belli olan sözleri görmezden gelip harflere dalarak tevhidden uzaklaşmışlardır. kuranın harfleri bile bir şeyler anlatmaktadır bize ama bu harflerden alınan manalar tevhidle yani kuranda açık olarak belirtilen cümlelerle çelişiyorsa bu iş yanlış yola girmiştir demektir.

İslamla içli dışlı olan bazı insanlar arapçayı üstün bir dil olarak görüyorlar. İslamla içli dışlı olmakta bir sakınca yok. Gönül ister ki herkes böyle olsun ama arapça üstün bir dil değildir.

Üstün olan arapça değil kuranı kerimdir. Bazı islami terimlerin arapça olmasında bir sakınca yok ama gidip te dağa cebel deveye cemel derseniz ebenize söven çok olur. Bu birilerinin bilgisayara kompitır demesinden farksızdır. Birilerinin durmadan size küfür etmesi hiç bir şey ifade etmez aslında. Ama haklı yere küfür ediyorsa durum biraz vahimdir.

yusuf2 "Biz onu akıl erdirebilesiniz diye. bir Kur'an olmak üzere arapça olarak indirdik. "

nahl103" Muhakkak biliyoruz ki onlar: "Mutlaka onu bir insan öğretiyor!" da diyorlar. Haktan saparak isnatta bulunmak istedikleri kimsenin dili yabancıdır; bu Kur'an ise gayet açık bir arapça'dır. "

zuhruf3 "Doğrusu, Biz onu arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık ki akıl erdiresiniz"

Ayetlerde görüldüğü gibi kuranın arapça olmasının en temel sebebi indiği topraklardaki insanların dilinin arapça olmasıdır. Yoksa arapçanın üstün olmasından falan değil.

Kuran arapça ile indirilmiştir ama Allah her kavme ve her millete elçiler gönderdiğine göre değişik dilerde de vahiyler var olmuştur. Allahın o dille vahyetmesi o dilin üstünlüğünden değildir. Peygamber döneminde Arabistan Yarımadası şairlerle doluydu. bazıları bundan dolayı arapçayı belegat yönünden üstün olarak görmektedirler. Belki de doğrudur ama Allah kitabında şairlere de meydan okuduğuna göre vahiy arapçadan daha üstündür. Kuranı Kerim belagatıyla öne çıkan bazı şairlere meydan okuduğuna göre kuranın üstünlüğü arapçanın üstünlüğünden değil Allahın üstünlüğündendir.

yasin65 "Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da; o sadece bir öğüt ve parlak bir Kur'an'dır. "

Bazı insanlar Türkçe'de şu kadar kelime var, Arapça' da şu kadar kelime var. Bazı kelimelerin Türkçe de karşılığı yok diyorlar. Karşılığı olmayan kelimeleri istediğiniz gibi söyleyin ama gidip bülbüle farsca ile andelip, deveye arapça ile cemel, kötüye sui iyiye hüsn derseniz büyük bir yanlış yapmış olursunuz. Ayrıca bilgisayara da competer demeyin.
 
Üst Alt