Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Akan Erenlerin Kervaniyiz Biz

y oglu

New member
Katılım
18 Kas 2005
Mesajlar
94
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
74
aşağıdaki eksik olan kelimerden dolayı özür dilerim hak aşığı olan amcam
sonduz gelen bilgilerin asla tekrarı olmadan gelmektedir bizim anlıyamadığımız yahut kayda alamadığımız kelimeleri kendisi asla yerine koyamaz ve tekrarlıyamaz oluşundandır aşağıda kendisini anlatmaktadır okuma yazması yoktur

21-9-2001
295 HANCI.PERVANE BİZ
Ustaz aleminin çarkıyızbiz
Ustaz aleminin çarkıyız biz
Devreder dervanı geldikçe gider
Geldikçe gider


Yüküm merguşunun fermanıyız biz
Eleyi eleyi pekler mehman
Gelir gideriz biz heey

Büsbütün dünyada tah ileriki safta
Büsbütün dünyada tah ileriki saftan
Münkürler la derde
Biz illa hepten biz illa hepten
Biz illa hepten biz illa hepten
Gelir gideik ileriki saftaErenler mülkünün merdanıyız biz

Erenler mülkünün merdanıyız biz
Alâ çiçek mor menevşenin yanında
Mümün mürşüdünün divanı hanıda
Merdiven başında hakkın kanında
Akan erenlerin kervanıyız biz
Akan erenlerin kervanıyız biz

Büsbütün dünyanın alemi cana
Vurulan kalemi her günde şana
AH hele hüseyinin kanında gelende cana
Canın kapısının dermanıyız biz heey

Aşık yanında seyredir seyredir divana şanında
Yunur yıkanırda hakkın nuruyla canıda
Canan kapısının cemalıyız biz biz

Deriz bu dünyada illada bizler
Dökülmez devranımız cekilir yüzler
Ah hele dolu kadehleri alırız bizde
İçer içer loş eder pervanıyız biz

Hancı derler benim canım adıma
O yar gürçüstanda zöhre hanım dadına
Ah hele söylesem çümlede hak muradına
Muradı evliya nışanıyız biz
kayıt tarihi 3-ıı-1973
HANCI PERVANE
Aradım hecesin zatını bildim
Sırrı su bahan o noktada gizlidir
Aslı bir noktadır tahtı sarayda
Tecelli gösterir her bir eşyada
Elleme esmayı bay kibri yada
Sebel messep o noktada gizlidir

Ya tabib dört isim gönderdi ol gani subahan
Dört kitap yazılıp inmezden evvel
Dört isim kıtında ne idi yenen
Ab yanıp çiğde pişmezden evvel

Hakikat ilminden noktayı birden
Sırrı sırılulahtan ...........
Tah ezel evrahtan gabaga hüseyninde
İlmi simiyada kef inen nundan

İlmi kudureti didara karşı
Ehette ehemde gözümün yaşı
Tecellah kıldımda hakka ben karşı
Kudret kandilinde durduğum zaman

Tekellim gelince dili pervane
İsmimizi koydular hancı pervane
Kudret kandilinde ta ah ezel cana
Zühre hanımınla aldığım zaman

Doluyla kadefi içtik pirinde
Firdezi alede hemen yerinde

Kırklar meclisinde yusuf kenan pazarında
Dağıldı kadefler aldım dilimde
Erenler yükünü merdan olunca
Hayel bastı birden dem oldu anca
Yıkandık yuğrulduk kuruldu sancak

Muhamed mustafa nuru huda hak
O zaman tecallah kıldık gelince
Evrakımız pekte nuru cihanda
Tekellim gösterdik aşıkların an meydanda
Kırklar meclisinde hicap ihsanda

Hicaptan kudretten nur geçti elime
Söylesem bende hemen dilime
Hakikat ilminde firdez yerine
Nuru cemalına bir oldum hakka yareb


2001 tarih
HANCI PERVANE. 285
RUHLARIN HALK OLUŞU
VE DÜNYANIN KURULUŞU
Tah ezelden evrahı babından
Söyleyeyim dinleyin canlar
Kün veye kün elmi babı
Beyin altındaki yapraktan

Ak yareb aman
Künd eyledi huda çıhhan bir arada
Ruhları illa dedi geldi
Hak nazar kıldı ruhlar geldi sırada

Ah yareb aman onsekiz bin alami kurmak için
İlkin hak suyla çemalı nurunu halk etti yareb amaan
Kendi çemalı nurunu halk etti
Ondan sonra ruhları halk etti
Suyu var etti yer gök yok iken
Künd ettide yareb beş isim halk etti
Çihhana var olmak için

Ah yaren aman
Üç takım şu çihhana gördüğün su doldu
İlk su dolunça melekler halk oldu
İlk su dolunça melekler halk oldu

Yaareb amaan ya tabib
ALLAH kendi çemalı nurundan melekleri halk eyledi
Beş isim varında aak yareb aman

Bir katire düştü yere yerler gökler halk olunça ya tabib
Yer ile göğü su aldı köpüğünden arş kürş var oldu yareb aman
Çihhanda bizde köpüğüde halk olunca varidik
Köpüğünden arş kürş var oldu

Ak yareb amaan sular çekildi topraklar
Sular çekildi topraklar maden ile doldu

Ak yareb ya Tabip
Nuha gelinçe ademin evlatı
Beşi kaldıda çümlesi yok oldu
Nuha gelinçe yareb adem evlatın
Beş kişi kaldı çümlesi yok oldu
Nuhdada su doldu dünyanın
Ya hu oldu üç su dünyada

Haktan nazar kıldık o zaman varidik
Nuhun oğludan lem den dünyaya gelmek için
Naçiyle beraber ustazdik hemi şar idik

Yareb aman
Bizim evrahımız taah ezelden
La mekanda bir oldu
Sitretil müntada gabaga hüseyinde
Yakında şar olduk
Yareb aman ya tabib eey

Ademden şıta yetiştik şıttan muta yetişdik
Muttan uda yetiştik uddan nuha yetiştik
Ah aman eyler ey
Ah yareb amaan eyler eey
Ah yareb amaan idris nebile hüllenin yarısına
Biçtik dahi makas ile farisine
Farisine yareb amaan
Farisi aldık derd ile demana
Ah hele yetişdik yareb amaan
İdristen şu ayıba eyibten idayet eyledik
Şuayıbtan eyibe kündü kenzullahtan
Beytul mebura beytul mukaddesile
Ademden hağteme ğhtemden ademe
Sıyıpçak taşınnan uğraştık böyle şara

Yüz yirmi dört bin nebiyle geldik
ya hu idayete ırkara
Tevekkil ettik bizde
ismailil koç kurban ara ha ara
Halil ile düştük bizde nara

Ah yareb amaan eyler eey
Tah ezelden böyle yetiştik
Aiyle muhhamette ırkara
Aliyle muhhamette ırkara

Çümle derdi bir ettik
Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
Aliyle muhhammet gidence

Ah hele kuranı ser beser rasfale
Kuranı serbeser rasfale

Ah hele ayetlerin ucu kaldı
Çümle dahi lazım olan noktayı yok ettilr
Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
Aşıkların sözü doğru kurandır
Kurana hiç kimsenin eli gitmez
Kağıtı yok ettiler heey kağıdı yok ettiler

Ah yareb amaan ya tabib
Her bulduğu aşıkları
Her bulduğu her bulduğu aşıkları
Kimisini kestiler kimisini astılar

Ah yareb geriden aşıklara hak yıne nazar kıdı
Anadan anaya gelip yetişti
Kuran hak ile hak oldu hemen görüştü
Yareb aaman eyler eey

Tevvekkil babıda söyleyimde dinleyin canlar
Bu dünyanın ötesi on sekiz bin alemdir
Yedi kat yer yedi kat gök selamdır
Ah helen aya şemsi kamere
Aya şemsiyle kamere
Ah yareb şemsi aydır kamerde gündür
Leyliyle ırkarda hemde birdir
Geceyle gündüzün ta va yı taktı tavayı
Tavanın bir kulpuda aşıklar haktır

Aşıklar haktır hak diyene şüpem yoktur
Aşık nikağını boşamak yoktur

Yareb aamaan eey
Çümle erenlerin bu da payıdır
Ah hele söylesem dahi gönül yayıdır
Ah yareb
amaan taah ezelden evrakta illah sayıdır
Bizim geldiğimiz yerde yareb aaman eey
Adem den hğateme
Hğtemden o demden bu deme
Yetiştikte hancı dediler sonu bütün
Aşığın hemi dünyası hemide sonu
Tutar enceme enceme
Savayı tekbir eyle yareb böyle

Hancı kurban olsu zöhre hanıma
Çanım canıma tekbir eyle Nışanıma
Canım canıma tekbir eyle nışanıma
Yareb eey ya tabib eyler eey [/COLOR
[/COLOR]2 ] 1
 

y oglu

New member
Katılım
18 Kas 2005
Mesajlar
94
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
74
E R H A N' Alıntı:
Hay Allah razı olsun kardeşim bu erenler nereye ermişler
teşekkür ederim kardeşim hakkın cemalinde 4 kitaba ermişler
224. -HANCI PERVANE
Muhhallahta bir nura düş oldum
Biri elif biri sindedir
Arşın payında çara düş oldum
Dört kitaptır incil Tevrat
Zebur kuran vara düş oldum

Erenler yükledi göçümüzü
Hak nazar kıldı
Heceril esvete indi
Feriştahlar heçeril esfete
Ikrara düş oldum

Tevek kil ettim bende
Bende kendi başımı
Doluyla badeye nöbet yerinde
Düş oldum ağrı dağında
 
Üst Alt