Afganistan'daki Mücahidlerden Konar Operasyonu - 314 MB VCD

talha_

New member
seyfullah kardes verilen linkte belirli belirsiz bir sürü karakter çıkıyor..

ªªªªªªªª¯¾ûï¾ûï¾ûï¾ûï¾ûï¾ûï¾ûï¾ûï¾ûçwwwwww½ï{Ş÷½ï}÷ß}÷ß}÷ß{Ş÷½ï{Ş÷½îîîîîîîîîîîîîî¶-‹bØÛm¾|Ö»»»»»»½ï{Ş÷½ï{ï¾ûï¾ûï¾ûŞ÷½ï{Ş÷½ïwwwwwwwwwwwwwu±l[ÆÛmóæµİİİİİİï{Ş÷½ï{ß}÷ß}÷ß}÷Ş÷½ï{Ş÷½ï{»»»»»»»»»»»»»*‹bض6ÛoŸ5®îîîîîï{Ş÷½ï{Şûï¾ûï¾ûï¾÷½ï{Ş÷½ï{İİİİİİİİİİİİİİl[ű¶Û|ù*wwwwww{Ş÷½ï{Ş÷ß}÷ß}÷ß}÷½ï{Ş÷½ï{Şîîîîîîîîîîîîîëbض-¶ÛçÍk»»»»»»Ş÷½ï{Ş÷¾ûï¾ûï¾ûï½ï{Ş÷½ï{Ş÷wwwwwwwwwwwww[űlm¶ß>k]İİİİİŞ÷½ï{Ş÷½÷ß}÷ß}÷ß}ï{Ş÷½ï{Ş÷»»»º!*ထà ÿÿÿÿÿ`.!ƒ¡ZïHˆ X$\°H¹`‘rÁ"å‚EË \°²å‡\²\±—,,BıÒÕì².XZå»åˆ¹`‘rÁ"å‚EË‹– ,.X$\°H¹`‘`º!·A€‘à ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`.º!À¡€‘à ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`.º!Ê€‘à ÿÿÿÿÿ`.!ŸÁšïHˆ X$\°H¹`‘rÁ"å‚EË \°²å‡\²\±— gibi.....
 
Üst