Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

138 Genel Soru Cevap

nurullah_01

New member
Katılım
15 Ocak 2007
Mesajlar
488
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Yaş
40
Konum
huzur diyarýndan


1-Müslüman mısın?
Cevap : Müslümanım, Elhamdülillâh.

2- Müslümanım demenin manâsı nedir?
Cevap : Allah’ı bir bilmek, Kur’anı Kerimi ve Muhammed Aleyhisselâmı hak bilmektir.
Müslüman teslim olan kimse, demektir. Yani cenâbu Allah’tan (c.c) emirlerini yerine getiren.

3- Ne zamandan beri müslümansın ?
Cevap : Gâlû belâ’dan beri müslümanım.

4- Galû Belâ ne demektir ?
Cevap : Daha dünya yaratılmadan önce Cenâb-ı Allah (c.c) dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Ve bütün ruhlara şöyle sordu : « Ben sizin Rabbiniz (Allah’ınız) değilmiyim ? »
O zaman bütün ruhlar : « Evet, sen bizim Rabbimizsin dedik ».
İşte Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ettiğimiz bu güne Ga’lû Belâ denir.

5- Sen kimin kulusun?
Cevap : Allah’ın kuluyum.

6- Allah hakkında ne bilirsin?
Cevap : Birdir. Evveli âhiri yoktur, ezeli ve ebedidir. Mekânı yoktur.

7- Kimin ümmetindensin?
Cevap : Son Peygamber Muhammed Aleyhisselâmın ümmetindenim.

8- Hak olan ameli mezhebler kaçtır?
Cevap : 1-Hanefi mezhebi 2-Şâfii mezhebi
3-Mâliki 4-Hanbeli

9- Peygamberimizin kaç adı vardır?
Cevap : Güzel isimleri çoktur, fakat dördünü bilmek lâzımdır ve şunlardır: Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmut.

10- Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede?
Cevap : Mekke’de doğdu. Şimdi Medine’de Ravzai mutahhare’sindedir.

11- Peygamberimizin baba ve annesi’nin isimleri nedir?
Cevap : Babasının adı Abdullah.
Annesinin adı Amine.

12- Mezhebin hangisidir? Sahibi kimdir?
Cevap : Hanefi mezhebidir.
Sahibi İmamı âzam ebu Hanefidir, adı Numandır, babasının adı Sabittir.

13- Allah tarafından kaç tane büyük kitap gönderdi. Ve hangi peygamberlere geldi?
Cevap : Dört büyük kitap gönderildi ve şu Peygamberlele geldi (Zebu) Davut Aleyhisselama, (Tevrat) Musa Aleyhisselama (İncil) İsa Aleyhisselama, (Kuran) Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselama gelmistir.

14- Dört büyük mezhep İmamı kimlerdir ?
Cevap : İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafiî, İmam Ahmet bin Hanbel.

15- « Bismillahirrahmanirrahim », cümlesinin anlamı nedir ?
Cevap : Bizi koruyan, doyuran, bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.

16- Kelime-i Şahadet’i ve anlamını yazın .
Cevap : Eşhedu enlâ ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammed’en adbuhû ve Rasûlüh.
Anlamı : Ben bilerek ve inanarak şehadet ederim ki (söylerim ki), Allah’tan başka Tanrı (ilâh, yaratıcı) yoktur. Ve yine bilerek ve inanarak söylerim ki, Hz. Muhammed (s.a.v) onun kulu ve elçisidir (Peygamberidir).

17- Kelime-i Tevhid’i ve anlamını yazın.
Cevap : Lâ ilahe illallah, Muhammed’ün Resulullah.
Anlamı : Allah’tan başka ilah (tanrı) yoktur, Hz. Muhammed (s.a.v) O’nun elçisidir (peygamberidir).

18- Selâmı ve anlamını yazın.
Cevap : Selâmün aleyküm.
Anlamı : Allah’ın selâmı, bereketi, iyiliği senin üstüne olsun kardeşim.

19- Selâmın karşılığını ve anlamını yazın.
Cevap : Ve aleykümesselâm.
Anlamı : Allah’ın selâmı, bereketi, iyiliği senin de üstüne olsun kardeşim.

20- İbadet ne demektir ?
Cevap : Allah’ın razı olduğu (istediği) şeyleri yapmak ve razı olmadığı şeyleri yapmamak ibadettir.

21- İman nedir ?
Cevap : Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in onun kulu ve Peygamberi olduğuna inanmaktır.

22- Biz neye inanırız ?
Cevap : İmanın şartlarına.

23- Müslüman olmak isteyen birisine nasıl yardımcı olursun ?
Cevap : Müslümanlığı anlatıp ve şehadet kelimesini açıklayıp söyletmek.

24- Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) ne zaman söylenir ?
Cevap : Besmele her hangi bir işi başlamadan söylenir.

25- Ben babamla, ve Adem (a.s) ile aynı yaşta mıyım ?
Cevap : Evet, ruh olarak.

26- Dört büyük Meleklerin ismimleri nedir ?
Cevap : Azrail (a.s), Cebrail (a.s), İsrafil (a.s), Mikail (a.s).

27- Miraç sırasında Peygamberimizin bineği neydi ?
Cevap : Burak.

28- Sahabi kime denir ?
Cevap : Resûlullah’?(s.a.v) görüp sohbetinde bulunan mü’minlere denir.

29- Mekke’de ilk defa halkın içinde « Lâ ilâhe illallah » diyen sahabi kimdir ?
Cevap :Ebû Zerr Gifâri.

30- Hz. Peygamberimize ilk iman eden çocuk kimdir ?
Cevap : Hz. Ali (r.a).

31- Rasûllullah haftanın hangi günlerini oruçlu geçirirdi ?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günlerini.

32-Ebû Hanife’nin asıl ismi nedir ?
Cevap : Numan bi Sabit.

33- İlk Cuma namazı nerede kılındı?
Cevap : Ranuna vadisinde.

34-Edille-i Şer’iyye [şer’î deliller] kaçtır. Yani Şeriattaki bütün emirler hangileridir ?
Cevap : Dörttür : Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas.

35-Peygamberlerin vasıfları nelerdir ?
Cevap : Sıdk (doğruluk), Emanet (güvenilirlik), Fetânet (zekâ ve yüksek anlayış), İsmet (Masumiyet) ve Tebliğ.

36- Kâfir Firavun’un mümin hanımı kimdir ?
Cevap : Âsiye.

37- Mescid-i Aksa’yı kim yaptı ?
Cevap : Yâkup (a.s).

38- Ulu’l-Azm (Azimli) denilen Peygamberler hangileridir ?
Cevap : Hz. Nuh (a.s), hz. İbrahim (a.s), Hz. Musa (a.s),
Hz. İsa (a.s) ve Hz. Muhammet (s.a.v).

39- Kıbrıs kimin zamanında fethedildi ?
Cevap : Hz. Osman (r.a).

40- İspanya’da kurulan Müslüman devletin ismi nedir ?
Cevap : Endülüs Emevi devleti.

41- Osmanlı devleti ne zaman kuruldu ?
Cevap : 1299.

42- İstanbul kaç yılında fethedildi ve kim tarafından ?
Cevap : 1453 Miladi yılında, Fâtih Sultan Mehmed tarafından.

43- Tarihte ilk Müslüman Türk devleti hangisidir ?
Cevap : Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da.

44- Hicri takvimi ilk kim baılattı ?
Cevap : Hz. Ömer (r.a).

45- Medine’de ilk inşa edilen mescid hangisidir ?
Cevap : Kuba Mescidi.

46- Kur’an’da en fazla geçen kelime hangisidir ?
Cevap : « Allah » kelimesi.

47- Kur’an-ı Kerim kaç senede nâzil oldu ?
Cevap : 23 senede.

48- Kur’an-ı Kerim’de kaç cüz vardır ?
Cevap : 30 cüz.

49- Kur’an-ı Kerim’de kaç sûre vardır ?
Cevap : 114 sûre.

50- Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır ?
Cevap : 6666 ayet.

51- Kur’an-ı Kerim’de kaç yerde tilavet secdesi vardır ?
Cevap : 14 yerde.

52- Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre hangisidir ?
Cevap : Bakara sûresi (282 ayet).

53- Kur’an-ı Kerim’de « Cennet » kelimesi kaç kere zikredilmiştir ?
Cevap : 66 defa.

54- Kur’an-ı Kerim’de « Cehennem » kelimesi kaç kere zikredilmiştir ?
Cevap :126 defa.

55- Besmele Kur’an-ı Kerim’de kac kez zikredilmiştir ?
Cevap : 114 defa.

56- Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen sahabi kimdir ?
Cevap : Zeyd (r.a).

57- Kur’an-ı Kerim’de tek ismi geçen kadin kimdir ?
Cevap : Hz. Meryem.

58- Hangi sûrenin her âyetinde « Allah » kelimesi vardır ?
Cevap : Mucadele sûresinde.

59- « Allah » kelimesi kur’an-ı Kerim’de kaç defa zikredildi ?
Cevap : 2697 defa.

60- Ayet-el Kürsî Kur’an-ı Kerim’de nerede bulunuyor?
Cevap : Bakara sûresi 255. ayetinde.

61- Amener-Rasûlü Kur’an-ı Kerim’de nerede bulunuyor?
Cevap : Bakara sûresi 285. ve 286. ayetlerinde.

62- Hüvallahullezî Kur’an-ı Kerim’de nerede bulunuyor?
Cevap : El Haşr sûresi 22. , 23. ve 24. ayetlerinde.

63- Kur’an-ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı ?
Cevap : Allah’a kulluk etmek için.

64- İnsanın yeryüzündeki konumu nedir ?
Cevap : Allah’ın halifesidir.

65- Kur’an-ı Kerim’de hangi sûrenin başında besmele yoktur ?
Cevap : Tevbe sûresi.

66- Kur’an-ı Kerim’de hangi sûrenin başında iki besmele vardır ?
Cevap :Neml sûresi.

67- En çok hadis rivâyet eden kişi kimdir ?
Cevap : Ebû Hureyre (r.a).

68- Hadis nedir ?
Cevap : Peygamberimize isnad edilen sözler, fiiler, sıfatlar ve Peygamberimizi görüpte sustuğu şeylerdir.

69- En büyük iki hadis kitabı hangileridir ?
Cevap : Sahih-i Buhâri ve Sahih-i Müslim.

70- Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır ?
evap : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

71- Tabiin kimdir ?
Cevap : Sahabelerden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

72- Kadın sahabelerden en çok hadis rivâyet eden kimdir ?
Cevap : Hz. Âişe (r.a).

73- Peygamberimiz (s.a.v) kaç sene gizli olarak İslam’ı yaydı ?
Cevap : 3 sene.

74- Gördükleri işkenceler yüzünden Müslümanlar nerelere hicret ettiler ?
Cevap : Habeşistan’a ve Medine’ye.

75- Kureyş kâfirleri Müslümanlara kaç sene ekonomik ambargo uyguladı ?
Cevap : 3 sene.

76- Uhud savaşındaki başarısızlığın sebebi ne idi ?
Cevap : Okçuların Peygamberimizin (s.a.v) emrini unutup yerlerinden ayrılmas?.

77- İlk kadın şehit kimdir ?
Cevap : Sümeyye (r.a).

78- « Akabe Biatı » nedir ?
Cevap :peygamberimizle (s.a.v) Medineli’lerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

79- Bütün peygamberler neye davet etmiştir?
Cevap : Tevhide (Allah’ın bir olduğuna).

80- Ehli Suffe kimdir ?
Cevap : Hicretten sonra Rasûlullah’ın (s.a.v) evinin avlusunda kalıp ilim öğrenen yoksul müslümanlar.

81- Hulefâ-i Raşidin kimlerdir ?
Cevap : Hz. Ebû Bekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Hz. Ali (r.a).

82- Asr-ı Saadet ne demektir ?
Cevap : Rasûlullah’ın (s.a.v) yaşadığı çağa Asr-ı Saadet yani « Mutluluk çağı » adı verilir.

83- İslam’da kutsal sayılan üç mescid hangileridir ?
Cevap : Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.

84- Kur’an’da konuştuğundan bahsedilen böcek ?
Cevap : Karınca.

85- Kadir gecesinde ne olmuştur ?
Cevap : Kur’an-ı Kerim Levh-i Mahfuz’dan inmiştir.

86- Uhud savaşında, vücudu kanlar içinde kaldığı halde, peygamberimizi korumak için, çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabi kim ?
Cevap : Hz. Nesibe (r.a).

87- Müslüman olmadan önce, müslümanlara büyük kayıplar verdiren, müslüman olduktan sonra (Allah’ın kılıcı) adıyle meşhur olan büyük sahabi kimdir ?
Cevap : Halid bin Velid (r.a).

88- Uhud’da ilk şehid olan sahabi kimdir ?
Cevap : Abdullah bin Amr (r.a).

89- Rasûlullah (s.a.v) ‘in « At okunu !Anam babam sana feda olsun » dediği sahabi kimdir ?
Cevap : Sa’d bin Vakkas (r.a).

90- Uhud’da Rasûlullah (s.a.v) ‘in mihverinin demir halkalarının mübarek yüzlerine batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkaran, bunu yaparken iki dişini kayıp eden, sahabi kimdir ?
Cevap :Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a).

91- Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan, İslam ordusuna Resûlullah (s.a.v) tarafından komutan olarak atanan sahabi kimdir ?
Cevap : Usâme bin Zeyd (r.a).

92- Cihad meydanında ilk şehid olan Müslüman kimdir ?
Cevap : Hz. Mihca (r.a), Bedir savaşında.

93- Ölümünde Rahmân’ın Arşı titreyen sahabi kimdir ?
Cevap : Sa’d bin Muaz (r.a).

94- Rasûlullah (s.a.v) ‘in « seni seviyorum » dediği sahabi kimdir ?
Cevap : Muaz bin Cebel (r.a).

95- Şehid olduktan sonra meleklerin yıkadığı sahabi kimdir ?
Cevap : Hanzala el-Ensâri (r.a).

96- Erkam’ın (r.a) evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasûlullah (s.a.v) tarafından Medine’ye yollandı. Uhud’da müslümanların sancağını taşırken şehid edildi. Önceden zengin bir ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehid edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek kadar bir örtüsü dahi yoktu. Bu sahabi kimdir ?
Cevap :Mus’ab bin Umeyr (r.a).

97- Uhud’da peygamberimiz (s.a.v)’e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi kimdir ?
Cevap : Talha bin Ubeydullah (r.a).

98- İslam dînini destekleyip, Muhacirlere evlerini ve yüreklerini açan Medineli Müslümanlara ne ad verilir ?
Cevap : Ensar.

99- Allah yolunda ilk oku kim attı ?
Cevap :Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a).

100- İslam’a ilk giren sekiz kişiden, cennetle müjdelenen on kişiden biri, Hz. Ömer (r.a)’dan sonraki Halife seçiminde Şûra heyetinde altı kişiden biri, Cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin ve cömert sahabi kimdir ?
Cevap : Abdurrahman bin Avf (r.a).

101- Rasûlullah (s.a.v)’a göre kalbinde zerre kadar ne bulunan cennete giremeyecek ?
Cevap : Kibir.

102- Yusuf (a.s) « Ey Rabbim, zindan bana bunların beni yapmaya çağırdığı şeyden daha sevgilidir » (Yusuf sûresi, 33) Hz. Yusuf (a.s)’un davet edildiği şey neydi ?
Cevap : Zina.

103- Hangi Osmanlı sultanı büyük paralar teklif edildiği halde Filistini satmamıştır ?
Cevap : Sultan 2. Abdülhamid.

104- Bosna-Hersek müslümanlarının Lideri kimdi ?
Cevap : Aliya İzzetbegoviç.

105- Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana çekilen Osmanlı Sultanı kimdir ?
Cevap : Fâtih Sultan Mehmed.

106- « İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için »,beyti kimindir ?
Cevap : Mehmed Âkif Ersoy.

107- « Ellerime uzanan dudakları tepeyim,
Allah diyen, gel, senin ayağından öpeyim », beyti kimindir ?
Cevap : Necip Fazıl Kısakürek.

108- Günahı olan mü’minlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların daha büyük mertebelere erişmeleri için peygamberlerle, Allah yanında mertebeleri yüksek olanların Allah’a yalvarmaları ne demektir ?
Cevap : Şefaat.

109- Peygamber Efendimiz kendisine müslüman olmayı teklif ettiğinde « bir defa babam Ebû Tâlib’e sorsam » dedikten biraz sonra « Allah beni yaratırken babam Ebu Tâlib’e mi sordu ki ben iman edeceğim zaman ona sorayım diyerek İslamiyeti derhal kabul eden çocuk kimdir ?
Cevap : Hz. Ali (r.a).

110- Sahabiler karşılaştıklarında ve ayrıldıkları zaman hangi sûreyi okurlardı ?
Cevap : Asr Sûresi’ni.

111- İslamı Hindistan’ın içlerine yayan, aralarında Birûni ve Firdevsî’nin bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamini koruyuculuğu altına alarak Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, islam dininin ateşli savunucusu Türk hükümdar? kimdir ?
Cevap : Gazneli Mahmud (967-1030).

112- Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan kaç defa faziletlidir ?
Cevap : 27 defa.

113- Seksensekiz yıl Franklar’ın elinde kalan Kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren müslüman hükümdar kimdir ?
Cevap : Selahaddin Eyyûbî (1137-1193).

114- Müslümanların, durumuna, imkanına ve yeteneğine göre, Allah yolunda (savaş dahil) canı ile, malı ile, bilgi ve kalemiyle göstermiş olduğu gayrete ne ad verilir ?
Cevap : Cihad.

115- Müslümanın, müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunları sayınız.
Cevap : Selâmına karşılık vermek, hasta ise ziyaretine gitmek, aksırınca dua etmek,
Meşru olan dâvetine gitmek, vefatında cenazesinde bulunmak.

116- Aksıran müslümanın « Elhamdülillah » demesi gerekir. Yanında bulunan kimse buna ne karşılık verir ?
Cevap : Yerhamukellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).

117- Bir müslüman diğer bir müslümanın vefatını duyduğu zaman ne demesi gerekir ?
Cevap : İnnâ Lillah ve innâ ileyhi raciun.

118- Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman kimdir ?
Cevap : Battâni (858-929).

119- İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilimlere ne denir ?
Cevap : Fıkıh ilmi.

120- Hasta annesinin yanından ayrılamayışı sebebiyle Hz. Peygamber (s.a.v)’i göremediysede Rasûlullah (s.a.v) gıyabında ona Hırka-i saadetlerini vasiyet etti. Daha sonra Hz. Ömer (r.a) ve Hz. Ali (r.a) bu vasiyeti yerine getirmiştir.
Hayatını zühd ve ibadetle geçiren, bu mübarek zat kimdir ?
Cevap : Veysel Karâni.

121- Rasûlullah(s.a.v)’in halasıdir. Kardeşi Allah’ın arslanı Hamza (r.a), oğlu, Hz. Peygamber (s.a.v)’in yardımcısı, Zubeyr ibn el-Avvâm’dır. Uhud savaşında müslümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber(s.a.v)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp, savaş alanına atılan kahramanca Rasûlullah(s.a.v)’i savunan, kardeşi Hamza’ın parçalanmış vücudu başında : « Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda öldü » diyen, sahabi hanım kimdir ?
Cevap : Safiyye bint Abdilmutallib.

122- İslam ne demektir ?
Cevap : İslam, Allah’ın hükümüne ve iradesine teslimiyet demektir.

123- Hak din yolunda, İslam nizamına, İslam dininin birbirinden ayrılmaz, kopmaz kanunlarına ve prensiplerinin tümüne ne ad verilir ?
Cevap : Şeriat.

124- « Her zaman gazaya devam ederek, din-i celil-i İslamın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemalına ererek, sancağı Şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslam’a hizmet ediniz. Gaza ve Cihadlarınızla kelime-i Tehvidi çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasûlü Azamın şefehatından mahrum kalsın. » Bu sözleri hangi Osmanlı Sultan’ının ölüm döşeğinde yaptığı vasiyetten alınmıştır ?
Cevap : Osman Gâzi.

125- « Anne süte su katmayalım, Ömer görmesede Allah bizi görür » diyen genç kızın bu tavrı Hz. Ömer (r.a) ‘e ne yaptırmıştır ?
Cevap : Hz. Ömer (r.a) o kızı oğlu Âsım’a aldı. Âsım’ın kızından Abdülaziz dünyaya geldi. Abdülaziz’in oğlu Ömer bin Abdülaziz halife oldu.

126- Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni hem de güneşin etrafında döndüğünü Kopernik’ten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman Türk dahi kimdir ?
Cevap : Beyrûni (973-1051).

127- Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir ?
Cevap : İbnü’n-Nefis (1210-1288)

128- « Ben, insan beynindeki 10 milyar sinir hücresinin birbiriyle bağlantılarını görünce, iman etmekten başka çare bulamıyorum » diyen, 1979’da Nobel Armağanı’nı kazanan müslüman bilgin kimdir ?
Cevap : Pakistanlı Prof. Abdüsselam.

129- « Haram o kadar acıdır ki, ölüm acısı ondan çok hafiftir. Helal ise, çok tatlıdır. Var kadın, sen açıkça helâlini ara ! İzzet ve şeref sahibi olan ırzını ve dinini himaye ve muhafaza eder » sözünü kim ne zaman söylemiştir ?
Cevap : Resûl-i Ekrem (s.a.v)’in babası Hz. Abdullah, evlenmeden önce kendisini günaha çağıran bir kadına söylemiştir.

130- Müşrikler, vücudunu her parçalayışta ona soruyorlardı : « Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin ? ». O’da her defasında şu cevabı veriyordu :
« Vallahi Muhammed (s.a.v)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmayı istemem ! ». Kimdi bu yüce sahibi ?
Cevap :Hubeyb bin Adiyy (r.a).

131- Müslümanların pusuya düşürülerek bozguna uğratıldığı, ashabın dağıldığı bir anda Hatemül Enbiya’nın (s.a.v) yalnız kalıp, atını düşman üzerine sürerek : «Ben Peygamberim yalan yok ! Ben Abdülmuttalibin oğluyum ! » dediği ve Hz. Abbas (r.a)’ın : « Ey Peygambere biat eden Ensar ! Ey Rıdvan ağacı altında Peygambere söz veren muhacirler ! Dönün ! Nereye gidiyorsunuz ? Peygamber burada ! » diye gür sesi ile vadiyi inlettiği Ashabın tekrar toplanıp zaferin kazanıldığı savaş hangisidir ?
Cevap : Huneyn savaşı .

132- « Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Bende öleceğim fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum. Dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum. »
Bu sözleri kim ne zaman söylemiştir ?
Cevap : Hz. Amine’nin vefatından önceki söylediği son söz

133- « Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imanda dır » sözünü kim demiştir ?
Cevap : Bediüzzaman.

134- « Zaman ihtiyarladıça Kur’an gençleşiyor » sözü kimindir ?
Cevap : Bediüzzaman.

135- « Size bir emanet bırakıyorumki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kelamı Kur’an’dır » sözünü Rasûlullah ne zaman söylemiştir ?
Cevap : Veda Hutbesinde.

136- « Hak dini Kur’an dili » Kur’an-ı Kerim tefsirinin müellifinin ismi nedir ?
Cevap : Muhammed Hamdi Yazır.

137- İlk inen âyet hangisidir ?
Cevap :Alak suresinin ilk 5 ayeti

138- Fetih’de Peygamberimiz (s.a.v) hangi sûreyi okuyarak Mekke’ye girdi ?
Cevap : Fetih sûresi’ni.
 

ebuyusuf

New member
Katılım
5 Ağu 2006
Mesajlar
50
Tepkime puanı
2
Puanları
0135- « Size bir emanet bırakıyorumki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kelamı Kur’an’dır » sözünü Rasûlullah ne zaman söylemiştir ?
Cevap : Veda Hutbesinde.

.
yukaridaki hadis böyle değil kardeş lütfen hadisi parçalamayalım bana bu şekliyle hadsin kaynağını gösterebilirmisin

ben sana orjinalini yazayım
farklı versiyonlarıyla

Zeyd b. Erkam (r.a) anlatıyor: Allah Rasûlü (s.a.v), Mekke ile Medine arasında Hummen denilen suyun başında bir hutbe verdi. Allah’a hamd, sena ve zikirden sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Dikkat ediniz; ben bir beşerim. Rabbimin ölüm elçisinin gelmesi ve benim ona icabet edip aranızdan gitmem yakındır. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah’ın Kitabı’dır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah’ın Kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin; hükümlerini anlayın. İkinci emanet Ehl-i beytimdir. Ehl-i Beytim hakkında Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. Ehl-i Beytim hakkında Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. Ehl-i Beytim hakkında Allah’tan korkmanızı hatırlatırım. ”

“Evet” dedi. (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 36; Nesâî, Sünen-i Kübrâ, Menâkıb, 9.)


Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki:

“Şüphesiz, (âhirete) çağrılıp gitmem yakındır. Size iki büyük ve hukuku ağır emanet bırakıyorum. Birisi, Aziz ve Celil olan Allah’ın kitabı Kur’an. Diğeri de gözümün nuru ehl-i beytimdir. Allah’ın kitabı Kur’an; semadan yeryüzüne uzatılmış (ilâhî ve nuranî) bir iptir. Lâtif ve Habir olan (her şeyi bilen Rabbim) bana bildirdi ki: Kur’an’la ehl-i beytim (âhirette) Havz-ı Kevser’in başında bana gelene kadar birbirinden ayrılmayacak. Öyleyse, sizler (size emanet ettiğim) bu iki şeyde bana nasıl halef olduğunuza (benden sonra onlara nasıl davrandığınıza) iyi bakınız; onların hakkını korumaya dikkat ediniz!”
(Ahmed, Müsned, 111,17;V,182;Tabarânî, el-Mu’cemu’1-Kebir, V, 154 (No:4922, 4923). Bkz: Tirmizî, Menâkıb, 32 (No:3788. Aynı konuda biraz farklı bir rivayet))


bu iki şekliyle hadis tam 73 senetle bize ulaşmıştır
lütfen hadisleri bölüm parçalamayalım varsa hadisin yarım şekli ile kaynağınız sunun buraya
 
T

teslimolan

Guest
Bir insanin vasiyeti eliyle imzaladigidir. Nerde peygamberin eli ile imzaladigi sey ?
 

ebuyusuf

New member
Katılım
5 Ağu 2006
Mesajlar
50
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Bir insanin vasiyeti eliyle imzaladigidir. Nerde peygamberin eli ile imzaladigi sey ?
peygamberin(SAV) eliyle yazdığı hiç bir şey yoktur çünkü o bir ümmidir KURAN onun ümmi olduğunu bize bildirir napalım şimdi hadis kavramını toptan redmi edelim
yada KURAN'ı onu ğmmi dediği için redmi edelim
HAŞA
 
Üst Alt