Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Kuran-ı Kerim'e göre her şeyin idaresi

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Kuran-ı Kerim'e göre her şeyin idaresi

  Hayatımızda olan bütün her şey için şükretmemiz gerekiyor. Her ne kadar doğa olayları bir düzen içinde gidiyor gibi görünsede ALLAH bu olayların kendi tarafından bir düzen içinde götürüldüğünü söylüyor.
  Özellikle bulutların oluşması olayı ALLAH'a göre kendiliğinden oluşması imkansız.


  13/RA'D-12
  Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tamaan ve yunşius sehâbes sikâl(sikâle).
  Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve (yağmur) yüklü bulutları inşa eden (düzenleyen) O' dur.

  24/NÛR-43
  E lem tera ennallâhe yuzcî sehâben summe yuellifu beynehu summe yec'aluhu rukâmen fe terâl vedka yahrucu min hılâlihî, ve yunezzilu mines semâi min cibâlin fîhâ min beredin fe yusîbu bihî men yeşâu ve yasrifuhu an men yeşâu, yekâdu senâ berkıhî yezhebu bil ebsâr(ebsâri).
  Allah’ın bulutları sevkettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün.Ve semadan, içinde dolu bulunan dağlar (dolu kümeler) indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir. Ve onu dilediğinden çevirir (uzaklaştırır). Onun şimşeğinin parıltısı, neredeyse görmeyi giderir (gözleri kör gibi yapar).

  30/RÛM-48
  Allâhullezî yursilur riyâha fe tusîru sehâben fe yebsutuhu fîs semâi keyfe yeşâu ve yec’aluhu kisefen fe terâl vedka yahrucu min hılâlihî, fe izâ esâbe bihî men yeşâu min ibâdihî izâ hum yestebşirûn(yestebşirûne).
  O Allah’tır ki, rüzgârları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar. Ve onu kısımlara ayırır, bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu (yağmuru) isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.

  Bu ayetlerde geçtiğine göre doğa olaylarının olması ihtimali yok gibi bir şey. su kaynaklarının da oluşması aynı şekilde mümkün değil gibi,

  15/HİCR-22
  Ve erselnâr riyâha levâkıha fe enzelnâ mines semâi mâen fe eskaynâkumûhu, ve mâ entum lehu bi hâzinîn(hâzinîne).
  Ve Biz, rüzgârları (yağmur) yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de, sizi onunla suladık. Ve onun (suyun) hazinelerini (denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri) oluşturan siz değilsiniz.

  Başımıza gelen her fiziksel olay ALLAH'ın dilemesi ile bir düzen içinde gidiyor. ALLAH Kuran-ı Kerim'de bunu dile getiriyor. insanlardan ve diğer varlıklardan bize gelen zarar ve faydalar dahi ALLAH'ın dilemesi ile. Başımıza gelen ALLAH'dan şer ALLAH'ı izni ile fakat amel defterimizde(hayat filmimizde) kazandığımız kötü derceler nedeniyle. Fakat ALLAH çoğunu affedip gerçekleştirmediğini söylüyor. Bu nedenle sadece ALLAH'dan korkmak gerekiyor.

  42/ŞÛRÂ-30
  Ve mâ esâbekum min musîbetin fe bi mâ kesebet eydîkum ve ya’fû an kesîrin.
  Size bir musîbet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı (yaptıklarınız) sebebiyledir. (Musîbetlerin) çoğunu affeder (gerçekleştirmez).

  42/ŞÛRÂ-34
  Ev yûbıkhunne bimâ kesebû ve ya’fu an kesîrin.
  Veya kazandıkları (yaptıkları) sebebiyle onları helâke sürükler ve onların çoğunu (da) affeder.

  ALLAH'ın bizi affetmesi sebebiyle de çok şükretmemiz gerekliliği doğuyor.

Hazırlanıyor...
X